Introduktionsprogram (IM)

Räcker dina betyg inte till behörigheten för det program som du vill gå? Orsakerna kan vara många men det viktigaste är att du kommer vidare. På Thomasgymnasiet får du en andra chans. Vi möter dig där du är!

På våra Introduktionsprogram kan du läsa så att du blir behörig till ett nationellt program. Du kan också förbereda dig för arbetsmarknaden eller någon annan utbildning.

Vi träffas och du får tala om vad du behöver, vill och är intresserad av. Tillsammans kommer vi fram till hur ditt individuella schema ska se ut. Schemat kan ändras om dina behov eller intressen förändras.

För dig som vill prova på ett yrke, finns möjligheter till praktik. Din praktiska utbildning kan också kombineras med studier på grundskole- och/eller gymnasienivå.

Programinriktat val (IMV)

Syftet med programinriktat val är att du ska få en utbildning
som är inriktad mot ett visst nationellt program och att du så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet.

Programinriktat val ska innehålla de grundskoleämnen som du inte har uppnått godkända betyg i och som krävs för att du ska bli behörig till ett nationellt yrkesprogram samt kurser som ingår i det nationella program som utbildningen är inriktad mot.

På Thomasgymnasiet är utbildningen inriktad mot följande program:

  • Försäljnings- och serviceprogrammet (IMVFS)
  • Vård- och omsorgsprogrammet (IMVVO)

Individuellt alternativ (IMA)

Syftet med individuellt alternativ är att du ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden. Utbildningen utformas utifrån varje enskild elevs behov och förutsättningar och vänder sig i första hand till dig med stora kunskapsluckor och bristande motivation. Utbildningen vänder sig också till dig som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för en annan utbildning.

Utbildningen ska innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i. Den innehåller även hela eller delar av kurser i gymnasieämnen om du har förutsättningar för det.

Språkintroduktion (IMS)

Syftet med språkintroduktionsprogrammet (IMS) är att ge dig som nyanländ ungdom en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilket möjliggör vidare studier i gymnasieskolan eller annan utbildning.

Kartläggning av kunskaper ska göras och sker fortlöpande för att du så snart som möjligt ska komma vidare i din utbildning.

IMS innehåller undervisning i grundskoleämnena svenska som andraspråk och samhällskunskap. Undervisning i enbart dessa ämnen bedrivs en kort inledande period.

Behöver du mer information?

Kontakta ansvarig studie- och yrkesvägledare.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2024