Förhandsbesked

Här kan du läsa om vad det innebär att ha av ett förhandsbesked och när man kan ha nytta av att söka förhandsbesked innan man söker bygglov.

Förhandsbesked kan man söka om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Detta för att se om det är lämpligt att bygga på den plats man tänkt innan man går vidare i planeringen om utformning och uppförande. När man ansöker om förhandsbesked gör kommunen en prövning av platsen. Man hör berörda myndigheter samt att grannfastigheter får yttra sig.

Vilka handlingar behövs?

 • En enkel situationsplan med byggnader och vägen till byggnaderna redovisas på en karta.
 • Om du vill stycka av en tomt ska planerad tomt ritas på kartan. Själva avstyckningen regleras av lantmäteriet efter beviljat förhandsbesked.
 • En beskrivning av vad du vill bygga, gärna med bilder.

Positivt beslut om förhandsbesked är giltigt i två år vilket innebär att bygglovsansökan måste lämnas in inom den tiden, annars upphör förhandsbeskedet att gälla.

Ansök

Du väljer själv om du vill ansöka digitalt via vår e-tjänst eller om du vill skriva ut en blankett och skicka in din ansökan per post.

Kontakt

 • Samhällsbyggnadskontoret

  E-postadress:

  msn@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 februari 2023