Beslutet skickas till sökanden och Länsstyrelsen (Steg)

Du får ett beslut

När vi har granskat din ansökan får du ett beslut av oss. Det skickas via e-post. Antingen får du dispens, det vill säga att kommunen anser att du får bygga, eller så får du ett avslag som betyder att du inte får tillstånd att bygga.

Om kommunen avslår din ansökan, det vill säga bedömer att du inte får göra åtgärden, går beslutet att överklaga till Länsstyrelsen.

OBS! Det är viktigt att komma ihåg att du inte kan börja bygga direkt även om vi på kommunen beviljar din ansökan. Först ska Länsstyrelsen besluta om de vill överpröva kommunens beslut eller inte.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 september 2023