Länsstyrelsen granskar ärendet (Steg)

Länsstyrelsen granskar ärendet

Länsstyrelsen har tre veckor på sig att granska strandskyddsdispensen efter att beslut har meddelats. Utfallet kan bli något av nedanstående:

  • Om de inte har några synpunkter kommer de inte att höra av sig. Det betyder att du kan börja bygga om du inte har hört något från Länsstyrelsen senast tre veckor efter att du fått beslutet från kommunen.
  • Länsstyrelsen kan välja att överpröva ärendet. Då får du inte börja bygga. Det finns inte någon tidsgräns för hur lång tid det tar för Länsstyrelsen att överpröva ärendet. Om du har frågor om ditt ärende gällande Länsstyrelsens överprövning av kommunens beslut behöver du kontakta dem direkt.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 september 2023