Ekonomi och resultat

Här hittar du Strängnäs kommuns information om ekonomi, styrning och kvalitet. Du finner bland annat information om hur kommunen styrs, vilka resultat kommunen har och hur skattepengarna fördelas.

Kommunens mål och budget följs upp flera gånger per år. I uppföljningarna görs en lägesbedömning av kommunens verksamhetsresultat och ekonomi.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 oktober 2018