Ekonomi och resultat

Här hittar du information om kommunens planering för sin verksamhet och ekonomi. Du hittar även information om kommunens resultat i form av kvalitet och effektivitet.

Utifrån kommunens gemensamma vision ”Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen” har kommunen format en gemensam bild av ett önskat läge 2030. För att styra kommunen mot det önskade läget 2030 och vår vision har kommunfullmäktige mål som pekar ut riktningen för kommunen, dess nämnder och verksamheter. Dessa redovisas i Flerårsplanen. Verksamhetsplanerna är nämndernas planering för hur just den nämnden ska bidra till kommunens övergripande mål.

På sidorna nedan kan du ta del av kommunens flerårsplan och nämndernas verksamhetsplaner. Du hittar även kommunens resultat kring kvalitet och effektivitet utifrån flerårsplanen, men även information om hur kommunens resultat ligger till i förhållande till andra kommuner.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 februari 2021