Information om corona till dig som är vårdnadshavare

På den här sidan har vi samlat information till dig som är vårdnadshavare om den rådande situationen med anledning av covid-19.

(Senast uppdaterad 14 mars kl 11:00)

Från den 9 februari är de flesta åtgärder mot covid-19 borttagna. Personalläget inom skola och förskola har varit ansträngt.

För att hålla nere all sorts smittspridning i våra verksamheter behåller vi förhållningsreglerna kring när barn och elever ska stanna hemma och när de kan återgå till förskola och skola.

Detta gäller i kommunens förskolor och skolor

 • Barn och elever ska stanna hemma om man känner sig sjuk.
 • Har barnet varit sjukt behöver det stanna hemma tills det är friskt och har varit feberfritt i ett dygn. Barnet kan sedan gå tillbaka till förskola eller skola, även om det har lätta symtom som hosta eller snuva.
 • Barnet bedöms som friskt när det har ett gott allmäntillstånd och orkar delta i de vanliga aktiviteterna på förskolan eller skolan.
 • Lindriga och tillfälliga symptom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn eller elev, som till exempel lätt snuva efter utevistelse eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symptom på nytillkommen infektion och möjlig covid-19.
 • Om barnet eller eleven insjuknar under dagen ska barnet gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar vårdnadshavare.
 • Covid-19. För eventuell provtagning och karantän, sök information på 1117 och Folkhälsomyndigheten.

Vi måste alltid hjälpas åt för att för att förhindra att smitta sprids i våra verksamheter. Tack för att du tar ditt ansvar!

Rekommendationer om covid-19 hittar du på Folkhälsomyndigheten - Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19

Region Sörmland, 1177, Om covid-19

Frågor om vad som gäller vid en eventuell stängning

Vid personalbrist på grund av sjukdom kan klasser tillfälligt behöva stänga.

Regeringen har beslutat att vid en eventuell stängning har vissa vårdnadshavare fortsatt rätt till barnomsorg.

Det gäller följande två kategorier:

 • barn med båda vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet
 • barn i behov av särskilt stöd

Det gäller för barn i förskolan, förskoleklass och grundskolan. Även barn som idag inte har plats på förskola och fritidshem kan ansöka om barnomsorg utifrån kriterierna ovan.

 • Ta reda på om du arbetar inom samhällsviktig verksamhet. Läs mer på nästa fråga: Hur vet jag om mitt arbete är samhällsviktig verksamhet?
 • Om du och ditt barn har rätt till barnomsorg så behöver du vid en stängning anmäla omfattningen av behovet (läs mer nedan).
 • Om du inte arbetar inom en samhällsviktig verksamhet ansvarar du själv för att planera för tillsynen för ditt barn under den period skolan eller förskolan är stängd. Stäm av med din arbetsgivare för att planera för en eventuell stängning. Enligt en tillfällig regeländring kan du som vårdnadshavare få ersättning om förskolor och skolor stänger. Läs mer om vad som gäller på Försäkringskassan webbplats.
 • Om ditt barn går i grundskolan kommer du att få information från ditt barns lärare om hur och på vilket sätt ditt barn kommer att få undervisning på distans.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tagit fram en föreskrift och allmänna råd som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ges rätt barnomsorg.

Det är din arbetsgivare som, utifrån MSB:s föreskrifter, gör en bedömning om du deltar i samhällsviktig verksamhet och om du i sådana fall behövs på din arbetsplats vid en förskole- och skolstängning. Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats.

Vid frågor kan kommunen komma att begära in intyg från din arbetsgivare.

Barn med särskilda behov har rätt till omsorg om:

 • barnet på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem.

Det kan exempelvis handla om funktionsnedsättningar av olika grad, familjens situation eller andra sociala skäl. Detta gäller för barn i förskolan, förskoleklass, årskurs ett till sex och äldre barn i grundskola.

Kvinna med mobil

Logga in i lärplattformen

Håll dig uppdaterad genom att regelbundet läsa ny information i lärplattformen.

Covid-19

Allmän information om corona

Läs mer om hur kommunen hanterar utbrottet av covid-19.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 mars 2022