Barnkonventionen - vad är det?

Hej och välkommen! Vet du om att det finns nåt som heter Barnkonventionen?

Denna sida vänder sig till dig som är barn och vill veta mer om Barnkonventionen.

Barnkonventionen är rättigheter för barn. Den innehåller 54 olika regler (som kallas artiklar). Från och med 1 januari 2020 blir alla dessa artiklar svensk lag.

Här är några punkter som ingår i Barnkonventionen;

  • Alla barn har samma rättigheter, de får inte behandlas olika
  • Innan vuxna fattar beslut, måste de tänka på barns bästa
  • Barn ska få berätta vad de tycker i frågor som barn berörs av

Den nya lagen innebär att alla vuxna som jobbar på kommuner och myndigheter måste ta reda på vad barn tycker i frågor som berör barn och ta hänsyn till barnets åsikter.

Läs mer om dina rättigheter på Barnombudsmannens webbplats.

Barnkonventionen blir lag

Så här gör vi i Strängnäs kommun

Här finns en lokal barnombudsman, som heter Helena Edvinsson. Hennes jobb är att träffa barn och berätta vad som är på gång i kommunen.

Oftast träffar hon elevråden som får veta vad som händer. Det kan som exempel vara att nya bostadsområden planeras och då får barn beskriva vad de som planerar och bygger bostäderna behöver tänka på för att barn ska trivas där.

Barn får också träffa politiker och de som jobbar i kommunen. Det finns många olika sätt att mötas på.

Här är några exempel på tillfällen då barn är med och påverkar

Barnens mötesplats

Barnens mötesplats

Varje år träffar kommunalråden barn för att få veta vad de tycker i olika frågor.

Barn tittar på Barnkartan

Barnens egna karttips

Så här ser det ut barnen pekar ut sina favoritplatser till Barnkartan.


Barn tittar på detaljplan

Barn tycker till om detaljplaner

Så här ser det ut när barn får vara med och tycka till om planerade projekt.

Promenad för att se nya äventyrsparken

Barn planerar för ny lekplats

Så här kan det se ut när barnen får vara med och planera för en ny lekplats.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2019