Dagverksamhet

sictoniagården

Ekbackens dagverksamhet är till för dig som diagnostiserats med demenssjukdom. Ekbacken ligger vackert beläget på Sictoniagården i Vansö strax utanför Strängnäs.

Syftet är att du som gäst ska erbjudas social samvaro med andra i liknande situation och guldkant i vardagen. Målsättningen är att erbjuda dig social samvaro med andra i liknande situation för att främja livskvalitet.

Önskemål om deltagande på Ekbacken, så här gör du!

För dig i mild demensfas på fredagar

För att få delta på dagverksamheten i mild fas av demenssjukdomen kan du kontakt med personalen själv på Ekbacken eller med stöd av en anhörig. Det minnesteam du tillhör kan även vara dig behjälplig med kontakt eller Strängnäs kommuns anhörigkonsulent. Vid mild fas av demenssjukdomen behövs inget biståndsbeslut.

För dig i andra demensfaser

För att delta på Ekbacken i senare demensfaser behövs ett biståndsbeslut från socialkontorets biståndshandläggare. Socialkontorets biståndshandläggare når du via kontaktcenter.

Ekbackens personal

Vi är fyra undersköterskor som arbetar på Ekbacken, varav två är Silviasystrar med specifik kompetens inom demens.

Öppettider

Måndag till torsdag 09:30-15:00.
Lördag och söndag 10:00-15:00.
På storhelger/helgdagar är Ekbacken stängd!

Ekbackens värdegrund

På Ekbacken arbetar personalen med nära personcentrerad vård och omsorg, vilket innebär att Ekbackens personal erbjuder aktiviteter från dina behov och önskemål.

Arbetsverktyg som används av Ekbackens personal för att arbeta personcentrerat och kvalitetssäkrat:

 • Livsberättelsen.
 • Genomförandeplaner.
 • BPSD registret.
 • Checklista demens för dagverksamhet.

Aktiviteter på Ekbacken

Frukost, lunch och eftermiddagskaffe är en viktig gemensam samvaro. Aktiviteterna som erbjuds utgår utifrån dina behov och kan variera över tid.

Exempel på aktiviteter:

 • Promenader och utomhusvistelse.
 • Högläsning.
 • Snickra och bygga.
 • Måla, snickra och/eller skapa.
 • Spel, sudoku och korsord.
 • Temastunder. Exempelvis musik, historia, natur eller sport.
 • Trädgårdsarbete.
 • Samtal och social samvaro.

Anhöriga/närstående

Det är mycket viktigt för oss att ha en regelbunden kontakt med dig som är anhörig/närstående så att du känner dig delaktig. Vi värdesätter din kunskap om personen med demenssjukdom. Som anhörig/närstående är du välkommen till oss för att delta en stund i verksamheten eller bara för att dricka en kopp kaffe och samtala.

Måltider för gäster med biståndsbeslut

Transport, fika och måltider faktureras gemensamt per månad.

Mer information och kontaktuppgifter

Om du vill ansöka till Ekbackens dagverksamhet eller vill ha mer information, kontakta Ekbackens personal eller socialkontorets biståndshandläggare.

Ekbackens personal når du på telefonnummer: 0152-33 13 88.

Socialkontorets biståndshandläggare når du via kontaktcenter:
0152-291 00.

Under pandemin, Covid-19 så är inte Ekbacken öppet fullt ut. Ändringar kan komma att ske vartefter.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 mars 2021