Värdighetsgaranti inom äldreomsorgen

Värdighetsgarantierna innebär att alla verksamheter inom äldreomsorgen ska arbeta för att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Värdighetsgarantierna gäller för särskilt boende samt den kommunala och privata hemtjänsten. Genom personalens arbetssätt ska den äldres självbestämmande och delaktighet stärkas. Arbetssättet ska även förmedla trygghet och bidra till meningsfulla aktiviteter för de äldre.

Strängnäs värdighetsgarantier för äldreomsorgen

Äldreomsorgen arbetar för att ge insatser med god kvalité genom att följa värdighetsgarantin.

Detta lovar vi dig:

 • Genomförandeplan
  Genomförandeplanen är en överenskommelse mellan dig och personalen.
  Genomförandeplanen säkerställer att du får hjälp och stöd enligt ditt behov och att du får möjlighet att uttrycka dina önskemål.
 • Självbestämmande
  Att du själv får bestämma över ditt liv.
  Vi respekterar och lyssnar på dig och försöker tillgodose dina önskemål utifrån ditt biståndsbeslut.
 • Individanpassning och delaktighet
  Vi vill skapa en god relation och vara lyhörda.
  Du ska ha möjlighet att leva ditt liv utifrån dina egna vanor rutiner och din struktur på dagen.
 • Respekt och integritet
  Vi berättar vad vi gör och frågar vad du önskar.
  Vi värnar om den personliga integriteten genom att respektera dig som person, ditt privatliv och att bostaden är ditt eget hem.
 • Bemötande
  Vi pratar till dig inte om dig.
  Vi knackar/ringer alltid på dörren och presenterar oss när vi kommer hem till dig.
  En god kommunikation med dig och dina närstående är betydelsefullt.
 • Trygghet
  Att känna sig trygg är ett grundläggande behov.
  Personalen har arbetskläder, bär namnskylt och på hemtjänsten har vi även ”tjänstelegitimation”.
  Vi meddelar dig om det blir förseningar eller förändringar.
  Du får en kontaktpersonal som du kan vända dig till.
 • Meningsfullhet och sammanhang
  Vi är intresserade av dina sociala behov och intressen.
  Vi uppmuntrar dig att delta i aktiviteter och social gemenskap i din närhet utifrån dina förutsättningar och önskemål.

Vi vill bli bättre

Om vi inte lever upp till våra garantier vill vi att du tar kontakt med oss så att vi kan rätta till det som blivit fel. Dina synpunkter ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juni 2020