Vilket stöd kan du få?

Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan bo kvar hemma och leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

 Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd som kan bli aktuellt.

Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via våra e-tjänster.

För att få mer information kan du vända dig till kontaktcenter på 0152-29100. Där kan du också bli hänvisad vidare om du vill göra en ansökan och inte kan använda e-tjänsten nedan. Du kan också kontakta kontaktcenter och bli hänvisad vidae om ditt behov av stöd förändras.

Får du ett avslag eller delavslag på din ansökan kan du överklaga det till Förvaltningsrätten.

Hjälp hemma

Hemtjänst ger dig möjlighet att bo kvar hemma och få hjälp med det som är tungt och svårhanterligt och som du inte klarar själv. Det kan gälla hemmets skötsel eller personliga saker som hygien och annat.Vid utökning av redan beviljade hemtjänstinsatser behövs en ny ansökan göras. Den kan göras muntlig eller skriftlig.

Om funktionsnedsättning, skada eller sjukdom gör att ditt hem behöver anpassas för att du ska kunna bo kvar hemma kan du ansöka om bostadsanpassning.

Om du på egen hand eller med hjälp av anhöriga inte kan ta dig till en hälso/vårdcentral för att få vård kan du i vissa fall få hemsjukvård i ditt hem.

I vissa fall kan korttidsvistelse underlätta för dig att kunna bo kvar i ditt ordinarie hem och möjliggöra avlastning till dina anhöriga. 

Trygghetslarm

Trygghetslarm är en service till dig som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller otrygghet behöver kunna kalla på hjälp i vissa situationer. Trygghetslarmet fungerar dygnet runt och är, via ditt eluttag, anslutet till en larmcentral. När du trycker på larmknappen kontaktar larmcentralen personal från trygghetslarmet.

Stöd i kommunens boende

Om ditt behov av stöd och trygghet är omfattande kan det vara aktuellt att ansöka om flytt till ett särskilt boende.

Dagverksamhet

Sictoniagårdens dagverksamhet riktar sig till personer med en demenssjukdom. Målsättningen är att ge våra brukare möjlighet att uppleva livskvalité och ge förutsättningar för människor att bo kvar i det egna hemmet så länge det är möjligt

Resor och transporter

Om du behöver hjälp när du ska resa kan du ansöka om färdtjänst. Om du själv kör bil och har en varaktig fysisk funktionsnedsättning kan du ansöka om parkeringstillstånd.

Matdistribution

Matdistribution är en insats för dig som bor i ordinärt boende och har svårt att laga mat. Det innebär att du får en färdiglagad matlåda levererad hem till dig, fem dagar i veckan till ett subventionerat pris.

Ansökan sker via biståndshandläggare. Socialkontorets biståndshandläggare når du via kontaktcenter.

Maten tillagas av kommunens Måltidsservice och körs ut av leverantör på uppdrag av kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2024