Vilket stöd kan du få?

Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan bo kvar hemma och leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

Vilken slags stöd du och din familj har rätt till beror på vad du har för behov av stöd och hur omfattande din funktionsnedsättning är.

Du ansöker om stöd hos socialkontorets biståndshandläggare som utreder och fattar beslut.

Hjälp hemma

Hemtjänst ger dig möjlighet att bo kvar hemma och få hjälp med det som är tungt och svårhanterligt och som du inte klarar själv. Det kan gälla hemmets skötsel eller personliga saker som hygien och annat.

Om funktionsnedsättning, skada eller sjukdom gör att ditt hem behöver anpassas för att du ska kunna bo kvar hemma kan du ansöka om bostadsanpassning.

Om du på egen hand eller med hjälp av anhöriga inte kan ta dig till en hälso/vårdcentral för att få vård kan du i vissa fall få hemsjukvård i ditt hem.

I vissa fall kan korttidsvistelse underlätta för dig att kunna bo kvar i ditt ordinarie hem och möjliggöra avlastning till dina anhöriga. 

Trygghetslarm

Trygghetslarm är en service till dig som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller otrygghet behöver kunna kalla på hjälp i vissa situationer. Trygghetslarmet fungerar dygnet runt och är, via ditt telefonuttag, anslutet till en larmcentral. När du trycker på larmknappen kontaktar larmcentralen personal från trygghetslarmet.

Stöd i kommunens boende

Om ditt behov av stöd och trygghet är omfattande kan det vara aktuellt att ansöka om flytt till ett särskilt boende.

Dagverksamhet

Sictoniagårdens dagverksamhet riktar sig till personer med en demenssjukdom. Målsättningen är att ge våra brukare möjlighet att uppleva livskvalité och ge förutsättningar för människor att bo kvar i det egna hemmet så länge det är möjligt

Resor och transporter

Om du behöver hjälp när du ska resa kan du ansöka om färdtjänst. Om du själv kör bil och har en varaktig fysisk funktionsnedsättning kan du ansöka om parkeringstillstånd.

Mat

För dig som har svårt att laga mat finns möjlighet att få färdiglagad mat hemkörd, matdistribution, till ett subventionerat pris.

Bor du i Strängnäs finns möjligheten att gå till Kristinagårdens öppna lunch- och caféverksamhet som riktar sig till dig som är äldre och/eller har en funktionsnedsättning. Dagens lunch serveras dagligen klockan 12-13.

Kontakt

Omsorg och hjälp