Särskilt boende

Om ditt behov av stöd inte längre kan tillgodoses i ditt hem har du möjlighet att ansöka om särskilt boende.

Särskilt boende är till för dig som har ett omfattande omsorgsbehov dygnet runt där hemtjänst och andra insatser i hemmet inte längre räcker till.

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd som kan bli aktuellt.

Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via våra e-tjänster.

För att få mer information kan du vända dig till kontaktcenter på 0152-29100. Där kan du också bli hänvisad vidare om du vill göra en ansökan och inte kan använda e-tjänsten nedan.

Om din ansökan beviljas så anvisas du en lägenhet på något av kommunens särskilda boenden.

Får du ett avslag eller delavslag på din ansökan kan du överklaga det till Förvaltningsrätten.

Kommunens särskilda boenden är bemannade dygnet runt med omsorgspersonal. Ansvarig enhetschef finns tillgänglig dagtid vardagar. Sjuksköterska finns på boendet dagtid vardagar. Övrig tid finns tillgång till joursjuksköterska.

Även arbetsterapeut och fysioterapeut finns kopplade till varje boende.

Hammargården, Mariefred

Antal lägenheter: 36

Driftform: Kommunal

Äldreboende Isabellagården

Isabellagården, Strängnäs

Antal lägenheter: 50

Driftform: Kommunal

Äldreboende Kristinagården

Kristinagården, Strängnäs

Antal lägenheter: 73

Driftform: Kommunal

Äldreboende Mariagården

Mariagården, Strängnäs

Antal lägenheter: 40

Driftform: Kommunal

riagården

Riagården, Åkers Styckebruk

Antal lägenheter: 45

Driftform: Kommunal

sictoniagården

Sictoniagården, Strängnäs

Antal lägenheter: 35

Driftform: Kommunal

Äldreboende Thomasgården

Thomasgården, Strängnäs

Antal lägenheter: 39

Driftform: Kommunal

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2024