Särskilt boende

Om ditt behov av stöd inte längre kan tillgodoses i ditt hem har du möjlighet att ansöka om särskilt boende.

Särskilt boende är till för dig som har ett så omfattande omsorgsbehov dygnet runt att hemtjänst och andra insatser i hemmet inte längre räcker till.

Boende är en insats som prövas av en biståndshandläggare utifrån dina behov. Socialkontorets biståndshandläggare når du via kontaktcenter.

Om din ansökan beviljas så anvisas du en lägenhet på något av kommunens särskilda boenden.

Kommunens särskilda boenden är bemannade dygnet runt med omsorgspersonal. Ansvarig enhetschef finns tillgänglig dagtid vardagar. Sjuksköterska finns på boendet dagtid vardagar. Övrig tid finns tillgång till joursjuksköterska.

Även arbetsterapeut och fysioterapeut finns kopplade till varje boende.

Hammargården, Mariefred

Antal lägenheter: 36

Driftform: Kommunal

Äldreboende Isabellagården

Isabellagården, Strängnäs

Antal lägenheter: 50

Driftform: Kommunal

Äldreboende Kristinagården

Kristinagården, Strängnäs

Antal lägenheter: 73

Driftform: Kommunal

Äldreboende Mariagården

Mariagården, Strängnäs

Antal lägenheter: 40

Driftform: Kommunal

riagården

Riagården, Åkers Styckebruk

Antal lägenheter: 45

Driftform: Kommunal

sictoniagården

Sictoniagården, Strängnäs

Antal lägenheter: 35

Driftform: Kommunal

Äldreboende Thomasgården

Thomasgården, Strängnäs

Antal lägenheter: 30

Driftform: Kommunal

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2021