Stallarholmsskolan

Stallarholmsskolan ligger naturnära mellan Mariefred och Strängnäs.

Årskurs: F-6
Antal elever: Cirka 300

Stallarholmsskolan är en byskola som samarbetar med närsamhället. Vi har en attraktiv utemiljö, Mälaren runt hörnet och historiska omgivningar. Vi har nära till en egen skolskog och ser vår vackra omgivning som en tillgång i undervisningen. Stallarholmen är en växande kommundel som är omtyckt av barnfamiljer.

I förskoleklass och årskurs 1 tillhör ditt barn en hemvist vilket innebär att skola och fritids samverkar i samma lokaler. I årskurs 2-6 har klasserna ett eget hemklassrum där eleverna vistas under hela skoldagen. Fritids för årskurs 2-6 finns i en byggnad intill.

Läsning i fokus

Lärarna på skolan samarbetar gärna över stadiegränser och med andra verksamheter genom olika projekt och teman. Det skapar lust och kreativitet och främjar ett livslångt lärande hos eleven. Vi är en läsande skola, varje läsår har vi ett gemensamt läsprojekt som utmanar och inspirerar barnen till att läsa ännu fler böcker.

Fritidshem

På Stallarholmsskolan finns både morgon- och eftermiddagsfritids.

Fritidspersonalen samarbetar nära klasslärarna och följer eleverna under hela dagen. Efter skoldagens slut äter eleverna mellanmål i skolans matsal, sedan erbjuds olika aktiviteter på de respektive avdelningar utifrån läroplanen för fritidshem.

Inför skolvalet

Du som ska välja skola till höstterminen kan ta del av en informationsfilm om vår skola.

Sociala medier

Besök gärna Stallarholmsskolans egna facebooksida.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2023