Tosterö resursskola

Tosterö resursskola är till för elever som behöver komplexa stödåtgärder och som inte finner sig tillrätta i den ordinarie grundskolan.

Barn ritar

Resursskolan ska arbeta för att ge varje elev verktyg att hantera sin skolsituation. Eleven ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och ges möjlighet att stärka sina sociala färdigheter.

Resursskolan är en verksamhet för 15 elever.

Ansök om plats på Tosterö resursskola

Sista dagen att ansökan till resursskolan inför läsåret 2024/2025 är 16 februari 2024.

Vanliga frågor och svar

  • Utomhusmiljön och naturen används som en pedagogisk resurs. Lokaler, under­visningsmaterial inklusive digitala lärverktyg, övrig utrustning och möbler ska i möjligaste mån vara anpassade till elevernas behov.
  • Eleverna delas in i undergrupper beroende på ålder och behov. Varje elev har ett tydligt schema där ämnena eleven undervisas i anges.
  • Små undervisningsgrupper. Individanpassning. Hög personaltäthet. Medarbetarna har kompetens för arbetet med elever med neuropsyki­atriska funktionshinder.

Resursskolan finns till för elever som uppfyller nedanstående kriterier:

  • Ha neuropsykiatriska funktionsvariationer
  • Ha en uttalad psykosocial problematik
  • Uppvisa uttalad psykisk ohälsa
  • Ingå i omfattande insatser från regionen
  • Ingå i omfattande insatser från socialtjänsten


Ansökan till resursskolan görs av vårdnadshavare eller av rektor med vårdnadshavares medgivande. Ansökningsblanketten Ansökan om mottagande i resursskolan i Strängnäs kommun ska användas.

Om ditt barn inte blir antagen på resursskolan har ni kvar platsen på ordinarie hemskola.
Du som har ett barn som ska välja skola till årskurs 4 eller årskurs 7 bör även ansöka om detta i det årliga kommunala skolvalet.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 januari 2024