Lotteritillstånd

Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen och den ansvariga statliga myndigheten är Lotteriinspektionen. Tillståndsmyndighet i Strängnäs kommun är Teknik- och servicenämnden.

Ansökan

Teknik- och servicekontoret har hand om ansökningar för lotteritillstånd eller lotteriregistrering.

Observera att Länsstyrelsen ansvarar för bingotillstånd.

Föreningen ska med ansökan bifoga

  • protokollsutdrag från styrelsesammanträde med beslut om att lotteriansökan ska göras.
  • protokollsutdrag från styrelsesammanträde med beslut om vem som är föreningens lotteriföreståndare.
  • föreningens stadgar.
  • förteckning över styrelseledamöter.
  • den senaste verksamhetsberättelsen

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2019