Schakttillstånd

För att kunna gräva i kommunala vägar och på kommunal mark måste du ha ett schakttillstånd.

Att tänka på när du gör din ansökan

  • Din ansökan ska vara kommunen tillhanda senast fem arbetsdagar innan du ska börja gräva.
  • En trafikanordningsplan (TA-plan) ska intyga att arbetet utförs på ett säkert sätt för både trafikanter och utförare.
  • Om du som privatperson ska gräva på din mark kan det krävas marklov. Läs mer på sidan Bygglov och andra lovpliktiga åtgärder.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 januari 2023