Schakttillstånd

För att kunna gräva i kommunala vägar och på kommunal mark måste du ha ett schakttillstånd.

Din ansökan ska vara kommunen tillhanda senast tio arbetsdagar innan du ska börja gräva. En trafikanordningsplan (TA-plan) intygar att arbetet utförs på ett säkert sätt för både trafikanter och utförare.

Vid eventuella frågor kontakta Göran Swensson 0152-292 58, goran.swensson@strangnas.se

Ska du som privatperson gräva på din mark kan det krävas marklov.

Taxa för schaktansökan och återställning ledningsschakt

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2019