Riskklassning

Alla livmedelsverksamheter behöver placeras i en riskklass. Risklassningen används för att tilldela din verksamhet rätt kontrollfrekvens, alltså antalet kontrollbesök som din verksamhet ska få under en femårsperiod.

Riskklassningen utgår från en riskklassningsmodell. Riskklassen avgör hur mycket kontroll som en verksamhet ska få genom att ta hänsyn till verksamhetens hygieniska risker, behov av kontroll av märkning och annan information. Som livsmedelsföretagare betalar du för kontrollen som miljöenheten genomför.

Ny riskklassningsmodell 2024

Livsmedelverket har tagit fram en ny riskklassningsmodell som ersätter dagens modell och gäller från och med 1 januari 2024. Det innebär att du som företagare behöver lämna in uppgifter om din befintliga livsmedelsverksamhet för att vi ska kunna riskklassa om din verksamhet. Även alla registrerade vattenverk som distribuerar eller producerar dricksvatten behöver omklassas. Vi börjar omklassningen i år för att du som företagare ska få beslut om ny riskklassning från och med 2024.

I februari höll Livsmedelverket ett digitalt seminarium som förklarar den nya riskklassningsmodellen för dig som företagare. Här kan du se den inspelade filmen.

Kontrollfrekvens i stället för årlig kontrolltid

Den nya riskklassningsmodellen räknar ut din verksamhets kontrollfrekvens, alltså antalet kontrollbesök som din verksamhet ska få under en femårsperiod. Själva kontrollbesöken kan sedan ta olika lång tid, bland annat beroende på vad som kontrolleras eller om kontrollen leder till avvikelser eller inte. En del kontroller kan ta lite tid på plats men kan i stället kräva mer tid i bedömning efteråt. Vanligtvis tar en genomsnittlig kontroll ungefär 4 timmar och inkluderar både för- och efterarbete.

När och hur går omklassningen till?

 • Uppgifterna ska lämnas in under 2023.
 • Det är obligatorisk att lämna in uppgifter och det kostar ingenting.
 • Som firmatecknare eller representant för verksamheten, lämnar du uppgifter via vår e-tjänst nedan.
 • Att lämna uppgifter tar ungefär en kvart.
 • Om du behöver hjälp att lämna uppgifter inför omklassningen kan du höra av dig till miljöenheten så hjälper vi dig.

Innan du öppnar e-tjänsten behöver du tillgång till följande:

 • Dator eller mobil.
 • E-legitimation för att logga in.
 • Antalet årsarbetskrafter i din verksamhet (som grossist, tillverkare eller transportör behöver du även verksamhetens produktionsvolym).
 • Aktuella certifikat om ditt företag är tredjepartscertifierad. Certifikat ska visas upp för att få reduktion. Här kan du läsa mer om godkända certifieringsorgan.

Lämna in uppgifter för omklassning:

Syftet med nya modellen är för att bättre spegla din verksamhets hantering av livsmedel och skapa förutsättningar för en mer enhetlig bedömning av kontrollbehovet av alla verksamheter i hela landet. Med en enhetlig bedömning ska det inte spela någon roll var i landet din verksamhet finns, för två verksamheter med samma hantering ska kontrollbehovet bli detsamma.

Modellen styr kontrollen dit den är mest effektiv. Det betyder att det blir mer livsmedelskontroll tidigare i livsmedelskedjan, för att upptäcka och förebygga såväl hälsorisker som informationsbrister. Till exempel kommer grossister att få mer kontroll än butiker för att upptäcka bristerna tidigare i handelsledet.

Slutligen ger den även möjlighet till sänkt kontrollfrekvens, när exempelvis två kontroller är utan anmärkning.

Fram till och med slutet av 2023 gäller nuvarande riskklassningsmodell som räknar ut antal kontrolltimmar per år i stället för frekvens.

Modellen består av tre delar:

 • Riskmodulen (som bestämmer hur stor risk livsmedelsanläggningen utgör)
 • Informationsmodulen (ger kontrolltidstillägg för kontroll av märkning)
 • Erfarenhetsmodulen (påverkar av hur väl verksamheterna uppfyller kraven)

Utifrån ovanstående moduler placeras livsmedelsverksamheten i en riskklass och en erfarenhetsklass som genererar antalet kontrolltimmar verksamheten får per år. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att multiplicera kommunens timtaxa med antalet timmar som företaget tilldelats. I Strängnäs kommun är timtaxan för livsmedel för närvarande fastställd till 1262 kronor.

 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2024