Kamerabevakning

Strängnäs kommun använder kameror för att bevaka och skydda flera av våra kommunala fastigheter.

Kamerabevakning används främst i brottsförebyggande syfte. Kamerorna är ett verktyg som hjälper kommunen att förebygga skador och förhindra att brott sker.

Kommunen använder kameror utanpå och i egna byggnader, till exempel vid skolor och Resecentrum i Strängnäs, för att förhindra och underlätta utredning av skadegörelse eller andra brott.

När det gäller offentlig plats krävs det överlag tillstånd för att bevaka med kamera. Det finns en omfattande lagstiftning som bestämmer hur det går till. Den viktigaste lagen handlar om att skydda den personliga integriteten vid kamerabevakning.

Här kan du läsa mer om hur Strängnäs kommun behandlar dina personuppgifter.

Kameraövervakningen är ett komplement till kommunens övriga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2022