Räddningstjänsten

Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygghet för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Vi arbetar med två övergripande mål: dels att minska risken för att olyckor ska uppstå och dels att begränsa skadorna när olyckan trots allt varit framme.

Målet är att försöka förhindra att olyckor inträffar. Detta görs både genom kontroll av brandskydd och rådgivning och genom utbildning och information som är en växande del av Räddningstjänstens verksamhet.

Vi erbjuder vår kunskap för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle genom att satsa på utbildning i brandkunskap och säkerhet.

Varje kvart dygnet runt utbryter det en brand i Sverige. En brand som kan få oerhört stora konsekvenser med risk för personskador, stora materiella skador, driftstörningar och avbrott. Fyra av fem bränder beror på den mänskliga faktorn. Okunskap, slarv, anlagd brand och bristande underhåll är några vanliga orsaker till brand.

Handlingsplan för förebyggande åtgärder

Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska kommunfullmäktige minst en gång per mandatperiod anta ett handlingsprogram för förebyggande åtgärder till skydd mot olyckor och ett handlingsprogram för operativ räddningstjänst. Strängnäs kommun har ett gemensamt handlingsprogram för detta.

 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2024