Automatlarm

Automatlarm är en viktig del i en byggnads brandskydd - med hjälp av det kan en brand upptäckas tidigt och större skador kan undvikas.

Vill du ha ett automatiskt brandlarm?

Så här går du tillväga:

  • Kontakta SOS Alarms kundtjänst på telefon 0771-505 100.
  • SOS-alarm undersöker de tekniska möjligheterna för din uppkoppling.
  • När avtalet är klart mellan dig som kund och SOS-alarm, blir det registrerat hos SOS Alarm. 
  • SOS meddelar räddningstjänsten att du vill ha automatiskt brandlarm. Vänta med att aktivera larmet tills räddningstjänsten gett sitt godkännande.
  • Du som kund eller installatör kontaktar räddningstjänsten för att se till att alla krav är uppfyllda för att kunna teckna avtal med räddningstjänsten gällande automatiskt brandlarm.
  • Ladda ned Räddningstjänstens utredning med taxor och krav , 2 MB..

Du som äger anläggningen

Äger du anläggningen som ska få automatiskt brandlarm, måste du även ha ett avtal med räddningstjänsten. Anläggningsägaren ska se till att det finns en godkänd nyckelbox som ska placeras i samråd med räddningstjänst. Ägaren av anläggningen är skyldig att se till att det finns huvudnycklar och orienteringsritningar till byggnaden.

Det är ägaren av anläggningen som ansvarar för att den underhålls enligt rutin samt att anläggningsskötare finns tillgänglig för att hantera larmanläggningen dygnet runt.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2024