Andra webbplatser

Grundsärskola

I grundsärskolan jobbar pedagogerna för att utveckla varje elev utifrån dess egna förutsättningar. Undervisningen följer grundsärskolans läroplan och nyttjar modern teknik. 

För att få gå i grundsärskolan krävs en utredning bestående av en medicinsk, psykologisk, pedagogisk och social bedömning som visar att eleven tillhör målgruppen, det vill säga inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapskrav.

I Strängnäs kommun är det chefen för barn- och elevhälsan som fattar beslut om mottagande. Vårdnadshavare kan efter besked om mottagande välja att eleven integreras i den vanliga grundskolan med undervisning enligt grundsärskolans läroplan.

I Strängnäs kommun är grundsärskolan uppdelad på två enheter

Årskurs 1 - 6 Stenbyskolan
Verksamheten finns i Tosteröskolan lokaler.

Årskurs 7 - 9 Thomasskolan
Verksamheten finns på Campus Eldsund Hus 10. Lokalerna delas med gymnasiesärskolan och träningsskolan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 mars 2019
Utbildning och barnomsorg