Familjehem och jourhem

Närbild på barns öga

Familjehem eller jourhem är till för barn och ungdomar som av någon anledning inte kan bo kvar hos sina föräldrar.

Socialtjänsten har flera olika insatser för barn och ungdomar som är i behov av stöd eller skydd. I första hand ges familjen stöd i hemmet för att undvika separation mellan barn och föräldrar, men det lyckas inte alltid och är inte möjligt i alla situationer.
I de fall där stödinsatser i hemmet inte är lösningen så kan det vara nödvändigt för barnet att flytta från föräldrahemmet, antingen under en kortare tid eller i många år.

Att vara familjehem till ett barn eller en ungdom är ett stort åtagande. Som familjehem tar man emot ett barn i sitt hem som under en tid behöver bo någon annanstans än hemma.

Familjehemmets uppdrag är att verka som medförälder och familj för barnet, samtidigt som samarbete sker med flera olika personer kring barnet. Barnet har alltid en ansvarig handläggare på socialtjänsten men utöver denna finns även ett nätverk som kan bestå av barnets föräldrar, mor- och farföräldrar, andra släktingar, förskola eller skola, sjukvård, habilitering, barnpsykiatri med flera.

Som familjehem arbetar man tillsammans med socialtjänsten mot gemensamma mål med barnet i fokus. Ett mål som alltid eftersträvas är att barnet ska växa upp med sina föräldrar och därför behöver man som familjehem vara beredd på att barnet kan komma att flytta från familjen. Ibland är det inte möjligt med en återförening och därför förekommer det att en familjehemsplacering blir långvarig till dess att ungdomen sedan flyttar hemifrån. Oavsett om familjehemsplaceringen blir lång- eller kortvarig är det av stor vikt att man som familjehem har ett nära samarbete med socialtjänst och arbetar för en god kontakt med barnets biologiska familj och andra viktiga personer.

Till familjehem med ett placerat barn eller ungdom hos sig betalas en ersättning ut. Ersättningens storlek grundas på uppdragets omfattning och barnets ålder. Ersättningen är inte avsedd att ersätta annat arbete och de allra flesta familjehem arbetar på sina jobb som tidigare.

Det finns inga bestämmelser kring hur ett familjehem ska vara sammansatt, hur man ska bo eller hur mycket och med vad man arbetar. Det finns heller inget krav på tidigare erfarenhet av liknande uppdrag. Det viktigaste är att barnet får en trygg och stabil tillvaro med en eller flera engagerade vuxna. Det som krävs av ett familjehem är att du eller ni:

  • Är en eller flera trygga vuxna över 18 år med en stabil social och ekonomisk tillvaro.
  • Ser uppdraget som en möjlighet att hjälpa och stötta någon i en utsatt situation.
  • Är genuint engagerad och har förståelse för barn, ungdomar och andra människor.
  • Har möjlighet att stötta barnet i kontakt med föräldrar, socialtjänst, hälso- och sjukvård, förskola/skola med flera.
  • Kan erbjuda barnet ett eget rum i hemmet.
  • Har förhållningssättet att ta emot barnet som en medlem i familjen och erbjuder trygghet och värme.
  • Är överens om att bli familjehem, då det är ett åtagande som påverkar hela familjen.

Ibland är det nödvändigt med omedelbara placeringar av barn och ungdomar eller föräldrar och barn tillsammans. I dessa fall behövs familjer med erfarenhet som kan ta emot barn med kort varsel och under en begränsad tid, vanligtvis 2-6 månader. Under denna tid genomför socialtjänsten en utredning av barnets/ungdomens situation för att komma fram till vad som ska hända barnet/ungdomen tiden efter jourhemsplaceringen.

För att få uppdrag som jourhem ska ni vara en öppen familj som kan skapa en trygg vardag för ett barn eller ungdom som befinner sig mitt i en akut livssituation.

Om du är intresserad av att vara familje- eller jourhem ska du kontakta familjehemssekreterarna, via kontaktcenter eller e-post.

Min familj är intresserad av att bli familjehem. Hur går vi vidare?

Om din familj har engagemang, tid och utrymme för att ta emot ett barn som medlem i er familj är det första steget att lämna in en intresseanmälan. 

En intresseanmälan är inte bindande utan bjuder in till en vidare diskussion och ett eventuellt första möte med oss på familjehemsvården.

Om du är intresserad av att vara familje- eller jourhem ska du kontakta familjehemssekreterarna, via Kontaktcenter eller e-post.

Välkommen med en intresseanmälan!

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2024