Placering i jour- eller familjehem

Här finner du information till dig som är eller ska bli placerad i jour- eller familjehem och vill veta mer.

Jour/familjehem

Ett familjehem är ett hem som tar emot barn och ungdomar på uppdrag av socialnämnden. Ett familjehem kan vara ett hem inom den egna släkten eller nätverket eller så är det ett hem som inte har någon tidigare relation till barnet. Anledningarna till att barn placeras i familjehem kan vara väldigt olika. Det kan handla om stora brister i föräldrarnas omsorgsförmåga eller så kan det handla om barnets eget beteende som gör det nödvändigt med ett byte av miljö. Familjehemmen är utredda av socialtjänsten och har matchats för att passa just dig. Ibland behöver en placering ske omgående, då hamnar du i ett jourhem. Ofta blir jourhemmet ditt familjehem senare.

Placering enligt SoL eller LVU

SoL står för socialtjänstlagen och betyder att du är placerad i familjehem, enligt denna lag så betyder det att dina föräldrar godkänt placeringen och att du placeras frivilligt.

LVU står för lagen om vård av unga och är en tvångslag, det betyder att den är tvingande och antingen går emot dina föräldrars eller din egen vilja. I båda fallen har socialtjänsten gjort en bedömning att det är för ditt bästa att placeras i familjehem.

Särskild utsedd socialsekreterare

Det är socialtjänstens ansvar att följa upp hur du har det i familjehemmet och att du får det du behöver och har rätt till. När du placeras i familjehem utses en särskild socialsekreterare som även kallas för barnsekreterare. Det är barnsekreteraren som håller kontakten med dig. En familjehemssekreterare kommer vara ditt familjehems handläggare som ger ditt familjehem stöd under placeringen.

Institutionsvård

I en del fall kan inte ett barn placeras i ett familjehem. En placering kan då ske i institutionsvård. Du kan då placeras på ett HVB hem, hem för vård och boende, eller ett SIS hem, statens institutionsstyrelse.

I dessa boenden bor du med andra barn och du har personal på boendet som ger dig stöd i vardagen. Läs mer under länkarna nedan.

Statens institutionsstyrelse - SIS

Barn och unga placerade i hem för vård eller boende - Socialstyrelsen

Kontakt

 • Familjehemsvården

  E-postadress:

  familjehem@strangnas.se

 • Mottagningsgruppen

  Telefon:

  0152-291 00

  E-postadress:

  anmalan@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Telefontid:
  måndag-fredag, klockan 9-12 och 13-16.
  Du kan vara anonym, du behöver inte uppge ditt namn eller dina kontaktuppgifter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2024