Resor i annan kommun

Om du som har färdtjänst tillfälligt vistas i annan kommun eller på annan ort utanför Strängnäs kommun färdtjänstområde, kan du ansöka om att få färdtjänstresor i den kommun eller det område som du vistas i.

För att få färdtjänstresor i annan kommun, kontakta färdtjänsthandläggare i Strängnäs kommun. Socialkontorets färdtjänsthandläggare når du via kontaktcenter.

Färdtjänstresa i annan kommun

Om du är beviljad färdtjänst i Strängnäs kommun har du rätt till 10 enkelresor per år inom ett annat färdtjänstområde. Vid dessa resor ska hela resan vara inom en kommun. Du bokar taxi och betalar kostnaden för resan. Kvittot, tillsammans med blankett ”Färdtjänstresa i annan kommun” skickas sedan in till färdtjänsthandläggare som betalar ut ersättning minus egenavgift

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 december 2021