Ät klimatsmart och hälsosamt

Med enkla och medvetna val är det möjligt för dig att äta mer klimatsmart, hälsosamt och minska risken att få i dig skadliga ämnen.

Miljövänlig mat

Varje svensk konsumerar ungefär 800 kilo livsmedel per år, inklusive drycker. Närmare 40 procent av denna mängd kan vara importerad. Ungefär en fjärdedel av den klimatpåverkan som svenska hushåll orsakar kommer från maten vi äter. Livsmedelsproduktion påverkar miljön via energianvändning och utsläpp av koldioxid och exempelvis utsläpp av lustgas från produktion av mineralgödsel.

Närproducerat

Ett sätt att minska negativ miljöpåverkan är att välja "rätt" mat. Genom att välja närproducerade livsmedel kan du minska transporterna och därmed luftföroreningarna och utsläppen av växthusgaser, som bidrar till en höjning av jordens temperatur och förändringar i klimatet. Även närproducerade grönsaker som odlats i växthus kan ha en större miljöpåverkan än importerad mat. Men en bra grundregel är att närproducerat ofta är bra för miljön.

Säsongsanpassat

Genom att välja färsk säsongsanpassad mat i stället för frysta produkter kan du också minska miljöbelastningen i form av bland annat utsläpp från elproduktion och trafik. Förvaring av kyl- och frysvaror liksom odling i växthus är energikrävande och kan undvikas genom att välja livsmedel efter säsong.

Ekologiskt

Ekologiska livsmedel är framställda utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Genom att äta ekologiskt kan du därmed hjälpa till att minska spridningen av kemikalier i miljön samt gynna den biologiska mångfalden i odlingslandskapet.

Vegetariskt

Produktion av kött är betydligt mer energikrävande än grönsaksproduktion. Att äta mer vegetarisk mat kan därför vara ett sätt att minska sin miljöbelastning.

Läs mer om miljösmarta matval på Livsmedelsverkets webbplats.

Ät S.M.A.R.T.-modellen

Ät S.M.A.R.T.-modellen är ett verktyg som hjälper dig att äta hälsosamt och mer miljövänligt. Här är några exempel på vad du kan tjäna på att använda modellen:

  • Du minskar risken för övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer.
  • Du behöver inte äta kosttillskott – allt du behöver finns i S.M.A.R.T.-maten.
  • Välj att konsumera ekologiska och närproducerade livsmedel och kött från djur som betat, gärna på naturbetesmark.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2023