Föräldrastöd

Föräldrarådgivningen vänder sig till dig/er som förälder med barn i åldern 0-20 år där det finns svårigheter att kommunicera med varandra eller med barnen. Syftet är att du som förälder ska kunna erbjudas en snabb kontakt så att mer allvarliga konflikter i familjen kan undvikas.

Omfattning

På Föräldrarådgivningen kan du/ni erbjudas max sju samtal. Det är därför inte möjligt att erbjuda stöd när bekymren är mer omfattande än att de bedöms gå att lösa under en kortare samtalsserie.

Om det finns behov av mer omfattande behandlingsarbete krävs en formell ansökan om bistånd hos socialkontorets mottagningsenhet. Vi som arbetar på Föräldrarådgivningen är familjebehandlare med lång erfarenhet av att arbeta med olika former av stöd till barnfamiljer.

Hur går det till?

Kontakta Föräldrarådgivingen via telefon. När du ringer får du prata med en av våra familjebehandlarna. Du kan vara anonym om du vill.

Vid det första telefonsamtalet berättar du om er situation och vad ni behöver stöd med. Om familjebehandlaren bedömer att Föräldrarådgivningen kan vara till hjälp så bokas ett första möte in. Vilka som deltar ser olika ut beroende på just dina behov. Ibland kan det vara enskilda samtal som är bäst i andra fall kan det röra sig om större möten där hela familjen eller kanske nätverket involveras.

Föräldrarådgivningen för inga journaler

Sekretess

Familjebehandlarna arbetar under sekretess. Det är dock viktigt att veta att det finns undantag då vi måste bryta sekretessen och rapportera till socialtjänstens utredningsenhet om den information som kommit till vår kännedom. Detta gäller när det kommer fram uppgifter som medför misstanke om att barn far illa eller riskerar att göra det.

Kontakt

 • Socialkontoret

  E-postadress:

  socialnamnden@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Fax 0152-296 05

 • Föräldrarådgivningen

  Telefon:

  0152-294 90

  Tala in ett meddelande på telefonsvararen med kontaktuppgifter så blir du uppringd av familjebehandlare så snart som möjligt.

 • Mottagningsgruppen

  Telefon:

  0152-291 00

  E-postadress:

  anmalan@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Telefontid:
  måndag-fredag, klockan 9-12 och 13-16.
  Du kan vara anonym, du behöver inte uppge ditt namn eller dina kontaktuppgifter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2024