Budget- och skuldrådgivning

Har du ekonomiska problem och har svårt att få en överblick över din ekonomiska situation? Du kan få kostnadsfri hjälp av våra budgetrådgivare att göra upp en hushållsbudget. Du kan även få hjälp att ansöka om skuldsanering. 

Skuldsanering

Kronofogdemyndigheten har ensamrätt att bevilja skuldsanering. Både gäldenären (den som har skulder) och borgenärerna (långivarna) kan överklaga Kronofogdemyndighetens beslut till tingsrätten.

Kontakta enheten för Ekonomiskt bistånd om du har frågor som berör din ekonomi eller vill veta mer om skuldsanering.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2023