Hjälp att få bostad

På enheten för Ekonomiskt bistånd finns personal som kan ge dig rådgivning i bostadsfrågor samt utreda behov av bistånd för boende i form av socialt kontrakt.

Ansökan om bistånd boende

Om du vill få råd i boendefrågor eller göra en ansökan om bistånd till boende i form av socialt kontrakt ska du kontakta servicetelefonen på telefonnummer 0152-299 59 och tala in ett meddelande.
Du kommer därefter att bli kontaktad av oss för att vi ska kunna utreda ditt behov av boende. Du blir också erbjuden en tid för ett första möte. Vid mötet behöver du kunna redogöra för din ekonomiska situation, ditt nuvarande boende och på vilka sätt du söker efter boende idag.

Bistånd för boende

För att beviljas bistånd till boende i form av socialt kontrakt ska följande omständigheter föreligga:

 1. Du är helt bostadslös.
 2. Du har särskilda svårigheter eller nedsättningar i din förmåga att på egen hand lösa din boendesituation.
 3. Du klarar av att bo i eget boende, eventuellt med hjälp och stöd från annan enhet inom socialtjänsten.
 4. Du har uttömt ALLA möjligheter att lösa din boendesituation på egen hand eller annat sätt.

Om du är akut bostadslös och saknar en sovplats för natten kan du i särskilda fall ha rätt till ett tillfälligt boende.

Socialt kontrakt

Ett socialt kontrakt är ett bistånd för andrahandsboende genom socialtjänsten. Om du beviljas bistånd för socialt kontrakt så blir du tilldelad en skälig bostad att hyra. Du kan alltså inte välja bostad själv.

Det sociala kontraktet kan exempelvis avse ett rum i korridor med gemensamt kök och dusch eller lägenhet. Om du tackar nej till det boende du blir tilldelad kan din rätt till bistånd dras in.

Ditt beslut om bistånd för socialt kontrakt är i regel tidsbegränsat och kopplat till flera krav som du måste uppfylla under boendetiden. Kraven framgår av din boendeplan

Boendeplan

Du som har beviljats bistånd för boende i form av socialt kontrakt behöver arbeta aktivt för att lösa din boendesituation. Tillsammans med din bostadssekreterare lägger du upp en boendeplan som innehåller saker som du själv ska göra för att nå målet att lösa din boendesituation.

Om du missköter din boendeplan kan din rätt till biståndet dras in.

Kontakt

 • Ekonomiskt bistånd

  E-postadress:

  ekonomisktbistand@strangnas.se

  Besöksadress:

  Trädgårdsgatan 12, 1 trappa

  645 80 Strängnäs

  Telefontid 8.30-9.30

 • Servicetelefon

  Telefon:

  0152-299 59

  För dig som inte har ett pågående ärende.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2022