Andra webbplatser

Ekonomiskt bistånd

Har du ekonomiska problem och har prövat alla möjligheter för att själv lösa situationen kan du söka ekonomiskt bistånd för att få hjälp.

Ansökan om ekonomiskt bistånd

Om du vill söka ekonomiskt bistånd eller har frågor ringer du 0152-299 87,  lämna ett meddelande på telefonsvararen med namn, personnummer och telefonnummer. Om du ringer innan klockan 15 blir du uppringd samma dag. Om du ringer efter klockan 15 ringer vi dig nästkommande vardag.

Ekonomiskt bistånd består av två delar. Dels riksnormen som är lika för alla kommuner i landet samt kostnader som varierar individuellt.

Riksnorm

Riksnormen är en nivå som anger en skälig levnadsnivå som motsvarar minimistandard. Vid beslut om utbetalning av ekonomiskt bistånd beror summan på familjens storlek, ålder på hemmavarande barn samt storleken på samtliga inkomster och utgifter. 

Vilka kostnader ingår i riksnorm?

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • hygien
 • barn-och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • dagstidning, telefon och TV-licens 

Vad är individuella kostnader?

 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • hemförsäkring
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa
 • barnomsorg

Övrigt ekonomiskt bistånd

Du har också möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd till andra behov utöver riksnormen som ingår i begreppet livsföring i övrigt. Här ingår tandvård, läkarvård, glasögon, sjukvårdsartiklar, medicin, resor och begravningskostnader.  

Rätten att överklaga

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det. Du ange vad som är felaktigt och vad du tycker ska ändras. Överklagan måste vara inlämnad till socialkontoret senast tre veckor efter det att du fått beslutet. Behöver du hjälp att överklaga, vänd dig till Jobbtorg.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2019
Omsorg och hjälp