Ekonomiskt bistånd

Har du ekonomiska problem och har prövat alla möjligheter för att själv lösa situationen kan du söka ekonomiskt bistånd för att få hjälp.

För att få ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd ska fungera som ett sista skyddsnät och är tänkt som en tillfällig hjälp. Du har i första hand ett eget ansvar för att reda upp din situation. Detta innebär att du måste aktivt göra vad du kan för att så snart som möjligt klara din ekonomiska situation själv. Är du gift, registrerad partner eller sambo är ni skyldiga att försörja varandra. Det betyder att alla inkomster och tillgångar i hushållet räknas som gemensamma. Om du har barn under 18 år eller som fortfarande går på gymnasiet är det du som ska försörja barnet.

Om du har ekonomiska tillgångar måste du använda dem till din försörjning innan du kan få ekonomiskt bistånd. Du ska i första hand ansöka om de bidrag och andra eventuella ersättningar som du kan ha rätt till innan du ansöker om ekonomiskt bistånd.

 • Lön
 • Ersättningar från Försäkringskassan, CSN, A-kassa, Skatteverket, AFA Försäkring med mera.
 • Bankinsättningar, swish
 • Bil, båt, släp, husvagn, husbil, motorcykel eller moped
 • Bostadsrätt, villa, fritidshus
 • Arv, gåvor
 • Sparade pengar på banken (även pensionssparande som kan avslutas)
 • Aktier/fonder

Om du har prövat alla dessa sätt för försörjning kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Vad kan jag söka hjälp till?

Ekonomiskt bistånd är utformat för att täcka ett hushålls mest grundläggande behov, så som kostnader för mat, kläder och boende. I socialtjänstlagen står det att ekonomiskt bistånd ska garantera att man får en skälig levnadsnivå. En individuell prövning görs för att ta reda på vad som är en skälig levnadsnivå för just dig.

Gör en provberäkning

Innan du ansöker om ekonomisk bistånd kan du först göra en förenklad beräkning på socialstyrelsens webbplats för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.

Krav på dig som får ekonomiskt bistånd

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning.

 • Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande.
 • Du ska redovisa att du söker arbete aktivt. Du måste söka alla arbeten du är kvalificerad för inom pendlingsavstånd.
 • Om du tackar nej till ett arbete, inte bedöms vara aktivt arbetssökande eller tackar nej till en arbetsmarknadsåtgärd kan din rätt till ekonomiskt bistånd komma att ifrågasättas. Du riskerar då att få helt eller delvis avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd.
 • Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl, ska ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar det.
 • Du som är föräldraledig ska ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.
 • Du som inte har ett arbete att gå tillbaka till efter din föräldraledighet ska senast fyra månader innan barnet fyller ett år ansöka om barnomsorgsplats. Detta för att du ska kunna vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete när föräldradagarna är slut.
 • Huvudregel är att vuxenstuderande på gymnasienivå eller högre inte står till arbetsmarknadens förfogande och därför inte är berättigade till ekonomiskt bistånd. För denna grupp finns andra alternativ i form av studiemedel dvs. studielån och studiebidrag via CSN. Bidragen är statliga och förväntas ge den enskilde förutsättningar att klara sin livssituation under studietiden. Vid yrkesutbildningar på gymnasienivå bör personen undersöka möjligheten till finansiering genom Arbetsförmedlingen.
 • Vuxna som studerar på grundskolenivå kan ha rätt till ekonomiskt bistånd om det bedöms att studierna är en förutsättning för att den enskilde i framtiden ska kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Beslut om helt eller kompletterande ekonomiskt bistånd fattas för en tidsbegränsad period och omprövas terminsvis. En förutsättning för beviljande av ekonomiskt bistånd är att alla andra bidragsformer är prövade vilket betyder att man måste söka bidrag via CSN.
 • Om du är sjukskriven ska detta styrkas med läkarintyg. Om du har rätt till ersättning från FK ska den möjligheten undersökas först.
 • Du ska följa rehabiliteringsplan med vården och samarbeta med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om det ingår i din rehabiliteringsplan.

Hur söker du ekonomiskt bistånd?

Du ansöker om ekonomiskt bistånd via kommunens e-tjänst. För att kunna ansöka via e-tjänsten krävs att du och en eventuell medsökande har en e-legitimation, t ex mobilt bank-ID.

På e-legitimation.se finns utförlig information om hur du skaffar dig e-legitimation.

Receptionens öppettider:

Folkhälsomyndigheten har 2020-11-04 beslutat om ytterligare skärpningar och inför nu lokala allmänna råd även i Södermanland utifrån Covid -19. Med anledning av detta har enheten för Ekonomiskt bistånd ställt om sin verksamhet för att minimera risken för smittspridning.

Detta medför att enheten för Ekonomiskt bistånds reception är stängd och inga personliga besök genomförs.

För att undvika onödig köbildning vill vi uppmana er att i första hand ansöka digitalt via strangnas.se.

För att möjliggöra inlämning av ansökningar/ kompletteringar lämnas de i den brevlåda som står i entrén. Entrén är öppen mellan klockan 9-16.

Instruktioner:

 1. Ta en plastficka
 1. Lägg ansökan och kompletteringar i plastfickan
 1. Lägg ner plastfickan med ansökan och kompletteringarna i brevlådan

  Utskrift/kopiering

Mellan kl 13-15 måndag-fredag finns det möjlighet till att kopiera och skriva ut handlingar inne i receptionen som tidigare. Dock är det inte möjligt att handläggare möter upp dig. Vid frågor hänvisas du istället till våra telefontider.

Telefon

Om du har ett aktuellt ärende kontaktar du din handläggare.

 1. Handläggarna har fasta telefontider mellan 8:30-9:30.
 2. Har du inte ett aktuellt ärende på ekonomiskt bistånd hänvisar vi till Jobbtorgs servicetelefon på telefonnummer 0152-29959.

Ansökningsprocessen - steg för steg

Så här ser processen ut för att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Ansökan görs varje månad

Du kan endast söka ekonomiskt bistånd en gång per ansökningsmånad. Varje ansökningsmånad är tillgänglig mellan den 1:a och 31:a. Till exempel kan du ansöka om ekonomiskt bistånd för ansökningsmånad januari mellan 1:a december och 31:a december. Om du behöver komplettera din inskickade ansökan vänligen kontakta handläggare på servicetelefonen: 0152-29959.

Överklaga beslut

Anser du att ditt beslut är felaktigt har du rätt att överklaga beslutet. Skriv vilket beslut du överklagar, varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.

Överklagan kan lämnas in eller skickas till enheten för Ekonomiskt bistånd. För att överklagandet ska kunna prövas måste den inkomma senast inom 3 veckor från den dag du fick del av beslutet.

Information om hur du överklagar får du tillsammans med beslutet.

Utbetalning

Utbetalning av ekonomiskt bistånd sker genom Swedbanks utbetalningssystem SUS. Om du har konto i en annan bank ska Du anmäla till Swedbank vilket konto du vill ha pengarna insatt på.

Bra att veta

Alla förändringar i din ekonomiska och/eller familjesituation som kan påverka din rätt till ekonomiskt bistånd ska omgående meddelas till socialkontoret. Lämnar du ofullständiga eller oriktiga uppgifter kan det leda till återbetalning och/eller polisanmälan.

Felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd kan uppkomma av olika orsaker. Det kan vara allt från interna felaktigheter i handläggningen, att den sökande saknar kunskap om regelsystemet, eller att den sökande medvetet har lämnat oriktiga uppgifter i sin ansökan. Oavsett orsaken till den felaktiga utbetalningen, är det övergripande målet vid handläggningen av ekonomiskt bistånd att rätt bistånd skall betalas till rätt person.

Om det i ett ärende upptäckts att det finns en misstanke om en felaktig utbetalning ska detta utredas. Utredningen syftar till att ta reda på om det skett en felaktig utbetalning eller inte, och utifrån utredningens resultat bedöms sedan om det finns grund för återkrav och/eller polisanmälan.

Kontakt

 • Ekonomiskt bistånd

  E-postadress:

  ekonomisktbistand@strangnas.se

  Besöksadress:

  Trädgårdsgatan 12, 1 trappa

  645 80 Strängnäs

  Telefontid 8.30-9.30

 • Servicetelefon

  Telefon:

  0152-299 59

  För dig som inte har ett pågående ärende.

 • Mottagning boende

  Telefon:

  0152-299 94

  För dig som behöver rådgivning om boende.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2021