Riktat stöd för ungdomar

Väx och utvecklas tillsammans med oss på Jobbtorg Strängnäs

Du som är ung är en viktig del av samhället och Strängnäs kommun. Vi vill att du utvecklas och att vi tillsammans bidrar till vår framtida kommun. Utbildade personer behövs i både offentlig och privat sektor, nu och i framtiden.

Kommunala aktivitetsansvaret KAA

Är du mellan 16-20 och inte går i skolan? Kommunala aktivitetsansvaret KAA kan erbjuda dig hjälp att komma igång med studier eller annan sysselsättning.

Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i ålder 16-20 har en sysselsättning. De som inte går i gymnasiet eller har avslutat gymnasiet utan examen omfattas av kommunens aktivitetsansvar och ska erbjudas individuella åtgärder exempelvis coachande samtal och/eller praktik, med främsta syfte att återuppta och avsluta gymnasiestudier.

Vill du veta mer?

Kontakta samordnare för kommunala aktivitetsansvaret Madeleine Crafoord 0152-292 48, Zainab Ali 0152-294 86 eller Irene Ala-Jukuri 0152-292 64.

Feriepraktik

Är du mellan 16–18 år och vill ha feriepraktik under sommaren? Vi kan erbjuda arbetsuppgifter inom flera olika verksamhetsområden. Ta chansen att arbeta med något som gör skillnad för dem som lever och verkar i Strängnäs kommun. 

För mer information kontakta Jobbtorg eller skicka e-post till feriepraktik@strangnas.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2019
Omsorg och hjälp