Fonder

Stiftelser inom Strängnäs kommun

Ivar Lindströms Stiftelse

Ivar Lindströms stiftelse är en privat stiftelse som lämnar bidrag för ändamål som kompletterar socialkontorets ansvarsområde.

Stiftelsen bildades 2002 och verkar i Strängnäs kommun. Stiftelsen lämnar tillfälliga ekonomiska bidrag till behövande ålderspensionärer och personer med sjukersättning som är boende och folkbokförda i Strängnäs kommun. Via stiftelsen går det att söka bidrag till exempelvis vård, tandvård, glasögon, skor, baskläder, hushållsnära tjänster och basutrustning/basmöbler till hemmet. Söker du bidrag till tandvård ska du till din ansökan bifoga kostadsspecifikation från din tandläkare.

Normalt genomför stiftelsen två ansöknings- och utdelningsperioder per år, vårutdelning och höstutdelning. Tidpunkterna tillkännages på denna hemsida och i lokalpress.

Ansökan kan endast ske på stiftelsens egna ansökningsformulär.

Ansökan om medel från stiftelsen görs digitalt via blankett som finns nederst på denna sida eller via ansökningsformulär som finns att hämta på Multeums informationsdisk, kommundelskontoren/biblioteken i Åker, Mariefred och Stallarholmen. Ansökningsformulär finns också i Svenska kyrkans församlingar och via diakoner, samt pensionärsorganisationerna PRO och SPF och vårdcentralernas kuratorer.

Har du frågor är du välkommen att kontakta stiftelsens medarbetare Barbro Ekman, telefon 073-936 40 17.

Välkommen med din ansökan för höstutdelningen 2023 mellan den 29 september och den 15 november 2023.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2023