Fonder

Strängnäs kommun har fått ansvar att fördela pengar från ett antal stiftelser och fonder. Här finns information om stiftelser som förvaltas av socialnämnden.

Stiftelsen Hjälpfonden, samfond 1

Stiftelsen är en sammanslagning av flera olika fonder. Stiftelsens ändamål är att lämna tillfälliga ekonomiska bidrag till behövande personer bosatta inom Strängnäs kommun. Stiftelsens medel får inte användas för ändamål som tillgodoses med andra lagstadgade bidrag, till exempel via ekonomiskt bistånd eller bidrag från försäkringskassan.

Ansökningar tas emot löpande under året. Medel kan endast beviljas ur fonden en gång per person. Utbetalning sker två gånger per år, juni och december. För utbetalning i juni vill vi ha din ansökan senast 30 april, för utbetalning i december vill vi ha din ansökan senast 31 oktober. Utdelning sker så länge det finns pengar i stiftelsen.

Övriga stiftelser inom Strängnäs kommun

Ivar Lindströms Stiftelse

Stiftelsen lämnar tillfälliga ekonomiska bidrag till ålderspensionärer och personer med sjukersättning, som är boende och mantalsskrivna i Strängnäs kommun.

Via stiftelsen går det exempelvis att söka om bidrag för vård, tandvård, glasögon, skor, kläder, hushållsnära tjänster och basutrustning/basmöbler till hemmet.

Stiftelsen har två ansökningsperioder varje år, en utdelning till våren och en till hösten. 

Du kan själv skriva ut stiftelsens ansökan på denna hemsida. Ansökningsblanketten kan också hämtas på Multeum eller kommundelskontoren i Mariefred, Åker och Stallarholmen.

På grund av ekonomiska följdverkningar av Coronapandemin är höstutdelningen 2020 inställd.

För mer information kontakta: Barbro Ekman, 073-936 40 17

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2020