Fonder

Strängnäs kommun har fått ansvar att fördela pengar från ett antal stiftelser och fonder. Här finns information om stiftelser som förvaltas av socialnämnden.

Stiftelser inom Strängnäs kommun

Ivar Lindströms Stiftelse

Stiftelsen lämnar tillfälliga ekonomiska bidrag till ålderspensionärer och personer med sjukersättning som är boende och mantalsskrivna i Strängnäs kommun. Via stiftelsen går det att söka bidrag till exempelvis vård, tandvård, glasögon, skor, kläder, hushållsnära tjänster och basutrustning/basmöbler till hemmet.

Under normala förhållanden genomför stiftelsen två ansöknings- och utdelningsperioder per år. En på våren - vårutdelningen och en på hösten - höstutdelningen vid tidpunkter som tillkännages på denna info-sida. Ansökan kan endast ske på stiftelsens egna ansökningsformulär.

Ansökningsformuläret tillhandahålles på många platser inom kommunen hos våra samarbetspartners. De är Multeum, kommundelskontoren/biblioteken i Åker, Mariefred och Stallarholmen. Dessutom Svenska kyrkans församlingar och diakoner, pensionärsorganisationerna PRO och SPF, vårdcentralernas kuratorer och tidningen Måsen i Mariefred.

Genom vänligt bemötande från kommunens socialkontor finns ansökningsformuläret också tillgängligt på denna info-sida. Se det gula fältet nedan. Där kan du läsa igenom formuläret och också skriva ut det själv.

Har du frågor är du välkommen att kontakta stiftelsens medarbetare Barbro Ekman, telefon 073-936 40 17.

På grund av den pågående Coronapandemin kan startdatum för stiftelsens vårutdelning 2021 komma att senareläggas. Aktuellt startdatum kommer att meddelas på denna info-sida.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 mars 2021