Fonder

Strängnäs kommun har fått ansvar att fördela pengar från ett antal stiftelser och fonder. Här finns information om stiftelser som förvaltas av socialnämnden.

Stiftelser inom Strängnäs kommun

Ivar Lindströms Stiftelse

Ingvar Lindströms Stiftelse är en privat stiftelse som bildades 2002 och verkar i Strängnäs kommun. Stiftelsen lämnar tillfälliga ekonomiska bidrag till behövande ålderspensionärer och personer med sjukersättning som är boende och mantalsskrivna i Strängnäs kommun. Via stiftelsen går det att söka bidrag till exempelvis vård, tandvård, glasögon, skor, baskläder, hushållsnära tjänster och basutrustning/basmöbler till hemmet.Söker du bidrag till tandvård ska du till din ansökan bifoga kostadsspecifikation från din tandläkare.

Normalt genomför stiftelsen två ansöknings- och utdelningsperioder per år.Vi kallar det vårutdelning och höstutdelning. Tidpunkterna tillkännages på denna hemsida och i lokalpress. Ansökan kan endast ske på stiftelsens egna ansökningsformulär.

Ansökningsformuläret finns att hämta hos stiftelsens samarbetspartners. Det är Multeums info-disk, kommundelskontoren/biblioteken i Åker, Mariefred och Stallarholmen. Dessutom Svenska kyrkans församlingar och diakoner, pensionärsorganisationerna PRO och SPF och vårdcentralernas kuratorer.

Genom vänligt bemötande från kommunens socialkontor finns ansökningsformuläret också tillgängligt på denna info-sida. Se det gula fältet nedan. Där kan du i lugn och ro läsa igenom formuläret och också skriva ut det själv.

Har du frågor är du välkommen att kontakta stiftelsens medarbetare Barbro Ekman, telefon 073-936 40 17.

Välkommen med din ansökan för höstutdelningen 2022 mellan den 1 oktober och 30 november!

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2022