Faderskap, föräldraskap

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Faderskapet eller föräldraskapet fastställs hos familjerätten i Strängnäs kommun. Det kan göras redan under graviditeten. Du ringer då själv och bokar tid för kontroll av faderskapet/föräldraskapet. I annat fall blir du automatiskt kallad efter barnets födelse. Bekräftelsen av faderskapet/föräldraskapet skickas sedan till folkbokföringen. Barnet kopplas juridiskt samman med sin förälder med bland annat rätt till arv, rätt till dennes namn med mera.

Faderskap

I de fall då modern inte är gift när barnet föds ska faderskapet fastställas genom en faderskapsbekräftelse. Genom bekräftelsen knyts barnet juridiskt samman med fadern.

Modern har automatiskt ensam vårdnad om barnet vid födseln. Är ni föräldrar överens om att ni ska ha gemensam vårdnad kan ni anmäla det i samband med att ni bekräftar föräldraskapet.

Föräldraskap i samkönad relation

Föräldraskapet ska fastställas genom en föräldraskapsbekräftelse när assisterad befruktning ägt rum i en samkönad relation mellan två kvinnor. Den assisterade befruktningen ska ha utförts enligt lagen om genetisk integritet. Kvinnorna ska vara gifta, registrerade partners eller vara sambos. Samtycke krävs av den förälder som inte burit barnet. Detta samtycke uppvisas när föräldraskapsbekräftelsen görs hos familjerätten. I enstaka fall avgörs föräldraskapet i domstol.

Är föräldrarna överens kan de i samband med föräldraskapsbekräftelsen anmäla skriftligt att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Kontakt

 • Socialkontoret

  E-postadress:

  socialnamnden@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Fax 0152-296 05

 • Rådgivning familjerätt och faderskap

  Telefon:

  0152-299 07

  E-postadress:

  familjeratten@strangnas.se

  Lämna ett meddelande med ditt namn och telefonnummer på telefonsvararen så ringer vi upp dig så snart vi har möjlighet. Telefonsvararen lyssnas av måndagar, onsdagar och fredagar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 september 2022