Separation, skilsmässa

Föräldrar bråkar framför barn

Om du ska skiljas vänder du dig till tingsrätten i Eskilstuna. Du kan ansöka om skilsmässa på egen hand eller gemensamt med din make/maka.

Om ni har hemmavarande barn under 16 år får ni alltid betänketid. Betänketiden är alltid minst sex månader och högst ett år. Om ni fortfarande vill skiljas när de sex månaderna gått ut måste ni bekräfta till tingsrätten att ni fortfarande vill skiljas. Om tingsrätten inte fått in en sådan bekräftelse inom ett år från betänketidens början blir det ingen skilsmässa utan domstolen avskriver målet.

Om ingen av er har hemmavarande barn och ni gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddela dom omedelbart. Om ni vill kan ni få betänketid innan ni skiljer er.

Ytterligare information och blanketter hittar du på Eskilstuna tingsrätts hemsida.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal erbjuds till föräldrar som är skilda, ska separera eller aldrig levt tillsammans och som önskar komma överens om frågor som rör barnen.

Syftet är att hjälpa föräldrar att hitta lösningar kring barnen. Det kan handla om föräldrasamarbete, kommunikation, vårdnad, boende eller umgänge. Samtalen utgår från barnens behov av båda sina föräldrar och hur föräldrarna ska kunna samarbeta för sina barns bästa.

Samarbetssamtalen är frivilliga och kostnadsfria. Samtalen sker under sekretess och journalförs inte. Samarbetssamtalet kan genomföras digitalt.

Om ni önskar samarbetssamtal, ansöker ni om det tillsammans genom att fylla i formuläret nedan.

Vid frågor om samarbetssamtal kontakta föräldrastödstelefon 0152-294 90
Telefontid: Tisdagar 12.30 – 13.30 Torsdagar 08.00 – 09.00

Förälder 1
Förälder 1Förälder 2
Förälder 2
Är ni i behov av tolkstöd, ange språk ovan
Jag vill att samtalet genomförs digitalt - Via Teams
Jag vill att samtalet genomförs digitalt - Via Teams


Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2022