Karkulla 2:1, Toresunds kyrkby

Ett förslag till ny detaljplan för Toresunds Kyrkby tas nu fram.

Planområdets läge:

Toresunds kyrkby ligger längs med Stallarholmsvägen mot Mariefred, ca 2,5 km från Stallarholmens centrum. I området intill ligger Stallarholmens golfbana.

Planens syfte:

Planarbetets syfte är att skapa förutsättningar för att utveckla delar av fastigheten Karkulla 2:1 med cirka 35 nya bostäder i en kulturrik och lantlig miljö. Vidare är syftet att skapa förutsättningar för boende till att bedriva småskaliga verksamheter då området erbjuder en närhet till tätort och kommunikationer. Intentionen är också att skapa möjligheter för de boende att utnyttja den rika rekreation som finns i form av sport och friluftsliv.

Planskede:

Planarbetet sker genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Senaste information:

Planarbetet är för tillfället pausat, vi inväntar besked från exploatören för fortsatt arbete.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 januari 2024