Detaljplaner under arbete i Strängnäs stad

Här hittar du pågående arbete med detaljplaner inom Strängnäs stad. De markerade områdena i kartan visar var vi har pågående detaljplanearbeten.

Planens läge

Planområdet ligger nordost om Strängnäs kommunhus och omfattar fastigheterna som ligger mellan Nygatan och Trädgårdsgatan, även parkeringen mot Nygatan vid Eskilstunavägen 5.

Syfte

Bostäder

Läs mer om planen

Planens läge

Planområdet ligger vid Gorsingebergets verksamhetsområde.

Syfte

Möjliggöra för upplag och mindre lagerbyggnader.

Läs mer om planen

Planens läge

Planområdet ligger omkring 1,5 kilometer nordväst om Strängnäs stadskärna, direkt väster om kasernområdet (före detta P10). Planområdet är beläget på båda sidor om Eldsundsviken. I nordöst ingår intilliggande vattenområde.

Syfte

En ny stadsdelskärna invid Eldsundsviken.

Läs mer om planen

Planens läge

Planområdet ligger centralt i Strängnäs stad utmed Eskilstunavägen, cirka en kilometer från resecentrum. Idag finns Bilia med tillhörande drivmedelsstation här och mitt emot, rakt över Eskilstunavägen, finns Lillgärdsgrillen.

Syfte

Bostäder.

Läs mer om planen

Planens läge

Planområdet ligger i närheten av Strängnäs vårdcentral och polishuset. En del av området omfattar en obebyggd del av fastigheten Strängnäs 3:1. Området ligger centralt, cirka 500 meter söder om resecentrum.

Syfte

Bostäder.

Läs mer om planen

Planens läge

Centralt i staden vid Strängnäs domkyrka.

Syfte

Möjliggöra en utveckling av de verksamheter på, och runt, domkyrkoberget. Domkyrkoberget ska stärkas som målpunkt i staden och som en levande och tillgänglig mötesplats.

Läs mer om planen

Planens läge

Planområdet är beläget cirka 5 kilometer sydöst om Strängnäs stad, vid väg 900, Malmby.

Syfte

Bostäder.

Läs mer om planen

Planens läge

Malmby flygfält ligger cirka 7 kilometer sydost om Strängnäs stad, vid Grundbro och Pålstorp.

Syfte

Möjliggöra ett event-/expoområde med nya byggrätter och tillhörande campingområde.

Läs mer om planen

Planens läge

Berört planområde ligger i närheten av riksväg 55. Området ligger mellan Västerportsleden och Kvittenvägen.

Syfte

Syftet med planarbetet är att skapa möjligheter för verksamheter men även att möjliggöra för en ny transformatorstation för att säkerställa både befintliga samt tillkommande verksamheters tillgång till el-nätet.

Läs mer om planen

Planens läge

Planområdet ligger centralt i Strängnäs stad, cirka en kilometer från resecentrum. Det aktuella området ligger utmed Eskilstunavägen. Idag finns Lillgärdsgrillen på fastigheten.

Syfte

Bostäder.

Läs mer om planen

Planens läge

Planområdet omfattar hela Visholmen med omgivande vattenområden i centrala Strängnäs.

Syfte

En multifunktionell stadspark ska växa fram med plats för kultur och rekreation av olika slag.

Läs mer om planen

Planens läge

Planområdet omfattar cirka 6,3 hektar och är beläget i centrala Strängnäs stad, drygt 40 meter sydväst om Strängnäs resecentrum.

Syfte

Bostäder.

Läs mer om planen

Planens läge

Planområdet ligger vid Eldsundsviken, Vikingaberget. I området intill ligger Campusområdet och Thomasgymnasiet.

Syfte

Bostäder, en förskola och parkeringshus.

Läs mer om planen

Planens läge

Planområdet ligger söder om Västerportsleden i närheten av Finningerondellen.

Syfte

Ny grundskola.

Läs mer om planen

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juni 2024