Mariefred 2:1 och del av Gripsholm 4:5 "Ekhov"

Ett förslag till ny detaljplan för bostäder tas fram för området Ekhov i Mariefred.

Planens läge:

Planområdet ligger ungefär 1 km öster om Mariefreds stadskärna.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för blandad bostadsbebyggelse med cirka 40 bostäder och därigenom länka samman småhusområdet Ekhov med flerbostadshusområdet längs Nyponvägen.

Planskede:

Planstart

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2023