Gripsholm 4:1, del av, Tredje Backe etapp 2

Ett arbete med att ta fram en ny detaljplan för Tredje backe etapp 2 pågår.

Planområdets läge:

Planområdet är beläget i Östra delen av Mariefred mellan Andra Backe och Mariehov gränsande mot Ärnäsvägen i norr och Tredje Backe etapp 1 i söder.

Planens syfte:

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av småhusbebyggelse på 1-2 våningar, radhus och villor samt ett seniorboende. Syftet är även att möjliggöra för en förlängning av cykelbanan längs med Ärnäsvägen för att skapa ett sammanhängande cykelstråk till området och mot Mariefreds Strandbad.

Planskede:

Planen var ute för samråd 2010-11-19 till 2010-12-17. Planen har startats om i och med ett nytt planuppdrag och ett nytt förslag arbetas fram. Det nya förslaget kommer att presenteras vid ett samråd.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2022