Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen

Agenda 2030, mål nummer 16: Fredliga och inkluderande samhällen.

Agenda 2030 och de globala målen togs fram av ledare för hela världen år 2015. De styr också Strängnäs kommuns hållbarhetsarbete. Mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen, ska främja en hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Varför är det viktigt här?

Inga varaktiga framsteg kan nås där det finns konflikter och våld. Våld innebär inte bara mänskligt lidande, det raserar också grunden för samhällets ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling. Att stärka rättsstatsprincipen och främja mänskliga rättigheter är nyckeln till fredliga, inkluderande och hållbara samhällen globalt och i Strängnäs.

Vad gör Strängnäs kommun?

Här är exempel på arbete som görs:

Flera sätt att vara med och påverka

Den som bor eller verkar i Strängnäs kommun har flera möjligheter att påverka, lämna synpunkter och delta i dialoger.

Dialogportalen Delta och påverka

Ideellt flyktingstöd i samarbete med UNHCR

Strängäs kommun är testkommun för projektet Ideellt flyktingstöd. Arbetet genomförs tillsammans med föreningen Starka Händer och med stöd av UNHCR. Projektet ska komplettera de mottagande- och integrationsaktiviteter som kommun gör idag med att till exempel lära deltagarna mer om kultur och traditioner, utveckla deras språkkunskaper, hjälpa till med praktiska ärenden och erbjuda nätverksmöjligheter för att få arbete och bostad.

Läs tidigare nyhet om Strängnäs kommuns samarbete med UNHCR

Samverkan mellan kommunen och polisen

polis och medborgare

Strängnäs kommun och polisen jobbar fram en gemensam lägesbild och utifrån den bestämmer vi gemensamt vilka problemområden vi kan samverka kring och hur vi ska göra detta. Detta sammanfattas i ett så kallat medborgarlöfte.

I medborgarlöftet 2022-2023 ska vi bland annat jobba med ökad trygghet och minskad brottslighetgenom att:

  • Polisen och Strängnäs kommun lovar att genomföra informations- och dialogmöten om trygghet med invånare i olika kommundelar.
  • Polisen och Strängnäs kommun lovar att genom förebyggande och tidiga insatser arbeta för att skydda unga i Strängnäs kommun från narkotika och andra droger.
  • Polisen och Strängnäs kommun lovar att verka för att öka medvetenheten hos Strängnäs kommuns invånare gällande våld i nära relationer för att förhindra och förebygga brott.
  • Polisen och Strängnäs kommun lovar att öka medvetenheten om och vidta åtgärder mot sexuell exploatering och kränkningar av unga för att förhindra och förebygga brott.

Medborgarlöften 2022-20223

Samverkan kommun och polis

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2023