De vill ge hopp och inspirera

Frustration och ångest ersattes av hopp och inspiration när ett antal personer gick samman i ett nätverk. – Det är lättare att göra saker tillsammans, säger Eva Mineur, en av medlemmarna i Klimatinitiativ Strängnäs som är nominerade till Klimatpriset 2021.

Klimatinitiativ Strängnäs påverkar den lokala politiken, kommunen, näringslivet och invånarna i kommunen genom dialog, kommunikation och medborgarförslag. De sprider kunskap om klimatfrågan genom inspirerande aktiviteter som föreläsningar, läsecirklar och strejker. De ställer frågor och uppmärksammar områden som vi alla behöver hjälpas åt att förbättra. Därför nominerar juryn dem till Klimatpriset 2021.

Det började med att Monika Wolfert-Rudborg och Johan Rudborg gjorde ett upprop på Facebook där de uttryckte en frustration och ångest för klimatet och ville träffa andra, som liksom dem ville göra något. Cirka 40 personer kom på det första mötet och utifrån det föddes Klimatinitiativ Strängnäs.

Eva Mineur, Klimatinitiativ Strängnäs

– Tillsammans har vi vänt uppgivenheten som gjorde att vi gick på den där första träffen till något positivt. Det är en mental förändring som är bra för hälsan, säger Eva Mineur, som kallar sig medlem fast det inte är en regelrätt förening.

– Vi har valt att ha det så för att det ska vara enkelt. Med en förening blir det mer administration, säger Eva Mineur, som också påpekar att de är politiskt och religiöst obundna.

– Det är klimatfrågan som enar oss, säger hon.

Vill ge hopp och inspirera

Nu är de ett femtontal personer som fortsätter träffas och tar initiativ till olika aktiviteter och insatser.

– Vi vill påverka politikerna att skärpa sin klimatpolitik och flytta fram kommunens klimatambitioner genom att vara en konstruktiv ”speaking partner” och även föra en konstruktiv dialog med företag. Vi vill bidra med inspiration och hopp för att fler i Strängnäs ska ställa om till mer hållbart, säger Eva Mineur som tycker att de har en bra dialog med kommunen.

De har inga pengar och ingen lokal. Allt de gör sker i olika samarbeten och ideellt. I stället tar de vara på vars och ens egna kunskaper, intressen och nätverk. Eva har till exempel skrivit ett remissvar på kommunens klimat- och energiplan som antogs av fullmäktige i våras.

– Jag jobbar med klimat och politik på nationell nivå så remissvaret från Klimatinitativ Strängnäs var något jag kunde bidra med, säger hon och påpekar samtidigt att hon troligtvis inte hade gjort det som privatperson även om hon hade kunnat.

– Det är lättare att göra saker tillsammans, säger hon.

En växande medborgarrörelse

Andra i gruppen har bidragit med kontakter i form av föreläsare i ämnen som klimatpsykologi, klimaträttvisa, hållbart skogsbruk, hållbart mode och att resa med tåg. De har också genomfört studiecirklar och strejker av olika slag för att uppmärksamma klimathoten. Föreläsningarna har skett digitalt den senaste tiden och har lockat dryga hundratalet deltagare. Nu i sommar har de dock varit medarrangörer till en trädgårdskonsertturné. Ett publikt arrangemang i fysisk form med fyra stycken närproducerade hemma-hos-konserter för klimatet.

I höst är de engagerade i en klimatvecka som kommunen arrangerar med fokus på kulturens bidrag till klimatfrågan.

Om tio år har Klimatinitiativ Strängnäs vuxit till en medborgarrörelse som växt bortom Strängnäs. Med sitt underifråntryck har de påverkat politiken att flytta fram positionerna rejält och det har skett en faktisk minskning av utsläpp. Det är Eva Mineurs bild av framtiden.

Evas tips till dig med klimatångest

  • Kontakta Klimatinitativ Strängnäs eller något annat nätverk för att hitta en gemenskap.
  • Sök kunskap.
  • Gör något, även om det bara är något litet - allt räknas!
  • Prova med en liten förändring i vardagen, till exempel att odla eller ta tåget på nästa semesterresa.

Läs mer om Klimatinitiativ Strängnäs på Klimatinitiativ Strängnäs facebooksida

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 augusti 2021