Klimat- och hållbarhetspriset

Strängnäs kommuns klimat- och hållbarhetspris delas ut till lokala företag och föreningar som gör insatser för en hållbar utveckling.

Klimat- och hållbarhetspriset instiftades våren 2021 och delas ut en gång per år. Strängnäs kommun vill med priserna uppmärksamma och uppmuntra insatser som bidrar till en hållbar utveckling. Priset delas ut i samband med näringslivsdagen.

Klimatpriset, är särskilt inriktat för att uppmärksamma insatser som bidrar till målet om fossilfria transporter 2030 (och klimatneutralitet 2040).

Hållbarhetspriset är bredare och vill uppmärksamma och lyfta initiativ inom alla tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

KIimatpriset - kriterier

Pristagaren ska ha gjort insatser, medverkat till eller höjt kunskapen inom minst ett av följande områden:

  • Hållbara transporter och resor
  • Produktion och konsumtion av klimatsmart mat
  • Hållbar konsumtion
  • Energi- och resurseffektiv bebyggelse och markanvändning
  • Ökad lokal förnybar energiförsörjning

Hållbarhetspriset - kriterier

Pristagaren ska ha gjort insatser, medverkat till eller höjt kunskapen inom minst ett av följande områden:

  • Förbättrad hushållning med naturresurser, material, råvaror och energi
  • Hållbara måltider
  • Giftfri miljö och rena vatten
  • Biologisk mångfald
  • Människors hälsa, livskvalitet, delaktighet, inkludering, jämställdhet, eller jämlikhet.

Vem kan nominera?

Alla som vill får nominera lokala företag och föreningar till de båda hållbarhetspriserna.

Vad får vinnaren?

Vinnaren blir bjuden på näringslivsgalan, får ett diplom och även möjlighet att berätta om sitt hållbarhetsarbete på kommunens webbplats.

Hur gör jag om jag vill nominera någon?

När nomineringsperioden startar i maj kan alla som vill nominera företag eller föreningar i Strängnäs kommun till de båda priserna. Förslaget med en motivering kan lämnas via mejl till hallbarhetsfunktionen@strangnas.se eller ett webbformulär som publiceras i samband med att nomineringsperioden startar.

Vem utser vinnarna?

En jury utser vinnarna som tillkännages och prisas på den årliga näringslivsdagen i september.

I juryn medverkar personer från Strängnäs kommun med olika perspektiv på klimat, miljö och social hållbarhet.

Tidigare vinnare och nominerade

Festklädda personer på en scen.

Åkers Sweden vinnare av både klimat och hållbarhetspriset 2023.

Så går det med hållbara utvecklingen

På Strängnäs kommuns hållbarometern kan du ta del av utvecklingen utifrån kommunens hållbarhetsstrategi och de globala målen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2024