Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Sveriges fem nationella minoriteter är de judiska, romska, sverigefinska, samiska och tornedalska folken. Det betyder att de har särskilda rättigheter när det gäller språk och kultur.

Historiskt har de nationella minoriteterna stött på diskriminering, fördomar och förtryck. Det förekommer även idag och är ett viktigt skäl till att det finns ett särskilt juridiskt skydd för just dem.

Samtliga kommuner och andra myndigheter är skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter. De är också skyldiga att skydda minoriteternas språk och kultur och särskilt viktigt är barnens rätt att få utveckla sitt språk och sin kultur. Dessutom är kommuner och andra myndigheter skyldiga att ge minoriteterna inflytande i frågor som berör dem.

Kom och säg vad du tycker!

Strängnäs kommun vill regelbundet träffa dig som räknar dig som jude, sverigefinne, same, rom eller tornedaling i olika medborgardialoger.

Kommande medborgardialoger

Det planeras för en dialog med tema äldreomsorg under våren 2024. Mer information kommer att komma.

Återkoppling från medborgardialoger och samråd

Den 16 mars 2023 bjöd kommunen in till ett dialogmöte på temat skola och modersmål.

Dialogen utformades som ett dialogkafé där varje bord representerade ett ämne och deltagarna bytte bord och ämnen under kvällen.

Ämnen som diskuterades var: modersmål på skoltid, digital modersmålsundervisning, gamification och att lära genom spel och rättigheten till modersmålsundervisning på sitt nationella minoritetsspråk.

Ta del av alla idéer och synpunkter som kom in under dialogen , 118 kB. och svaren från ansvariga verksamheter.

Den 5 december 2022 bjöd kommunen in till ett dialogmöte på temat kultur. Dialogen utformades som ett dialogkafé där varje bord representerade ett ämne och deltagarna bytte bord och ämnen under kvällen. Ämnen som diskuterades var: kommunens kulturutbud, kulturskola, bibliotek, 500-årsresan genom dåtid, nutid och framtid, fritidsgårdar och aktiviteter för ungdomar.

Kvällen inleddes med musikunderhållning.

Ta del av alla idéer och synpunkter som kom in under dialogen och svaren , 175 kB. från ansvariga verksamheter.

Så jobbar kommunen med nationella minoriteter

Målet för Strängnäs kommuns minoritetspolitiska arbete är, i likhet med den nationella minoritetspolitiken, att skydda de nationella minoriteternas rättigheter, främja deras möjligheter att utveckla språk och kultur, samt att motverka diskriminering. I arbetet ska barn särskilt prioriteras. 

Strängnäs kommuns program för arbetet enligt minoritetslagen , 164 kB..

Strängnäs kommun är inte ett förvaltningsområde

En kommun kan också vara ett så kallat förvaltningsområde för ett eller flera minoritetsspråk. Det ger ett starkare skydd för språk och kultur för tre av de nationella minoriteterna: samer, sverigefinnar och tornedalingar. Strängnäs kommun är inte ett sådant förvaltningsområde.

Länsstyrelsen i Stockholm tillhör förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska. 

Flaggdagar

Fyra av de fem nationella minoritetsfolken har officiella flaggdagar. Dessa uppmärksammar Strängnäs kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2024