Folkhälsa

Befolkningens samlade hälsa ska vara god och jämlikt fördelad mellan olika grupper.

Vi ska

  • rikta insatser till hela befolkningen men särskilt anpassa och utforma dem utifrån grupper med störst behov,
  • arbeta med de bakomliggande livsvillkoren för att möjliggöra att kommuninvånarna har förutsättningar för ett hälsosamt liv,
  • ha ett främjande och förebyggande perspektiv där arbetet med trygghet, psykisk hälsa och suicidprevention är en viktig del.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 mars 2024