Miljö

Vi strävar efter att ha en så låg miljöpåverkan som möjligt. Vi förvaltar vattnet, luften, marken och ekosystemen så att biologisk mångfald och ekosystemtjänster bibehålls på lång sikt. Vår kommun ska ha en rik och frisk natur som är motståndskraftig mot ett förändrat klimat.

En god livs- och naturmiljö innebär att vi ska

  • bevara och förstärka en god livs- och naturmiljö
  • utveckla och förbättra till en god livs- och naturmiljö där brister finns
  • hushålla med energi och naturresurser
  • undvika, förebygga och minska utsläpp som medför miljö- eller hälsofarlig exponering
  • arbeta med klimatanpassning genom att minska sårbarheten för olika typer av risker för våra livs- och naturmiljöer som kan uppstå av ett förändrat klimat med mer extrema, nyckfulla och oförutsägbara vädersituationer.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 mars 2024