Jämställdhet

I Strängnäs kommun ska kvinnor och män, flickor och pojkar ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

Vi ska

  • aktivt arbeta med normer och
  • ha med jämställdhetsperspektivet i alla verksamheter och när beslut fattas.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 mars 2024