Från kanoner till fossilfri vals - de vinner klimat- och hållbarhetspris

Stålindustrin dominerar industrisektorns utsläpp av växthusgaser men Åkers Sweden siktar på att ta fram världens första koldioxidfria vals. De jobbar med såväl klimat som ekonomisk och social hållbarhet. Därför vinner de årets klimat- och hållbarhetspris.

.

Carolina Jarenius och Mikael Trolle tar emot priset för Åkers Sweden.

På näringslivsgalan den 22 september delade Strängnäs kommun ut klimat- och hållbarhetspriset för tredje gången. Egentligen är det två priser; ett klimatpris och ett hållbarhetspris. I år går dock båda priserna till ett och samma företag

– Vi vill lyfta Åkers Sweden för att visa att det går att jobba sammanhållet med alla delar av hållbar utveckling i en traditionell, tung och energikrävande industri. Genom att i år ge de båda priserna till ett och samma företag vill vi belysa vinsterna med att ta ett helhetsgrepp för vi tror att Åkers Sweden kan inspirera många andra, säger Lars Ekström, kommundirektör, som delade ut priset tillsammans med kanslichef Jennie Enström.

Minskade sina koldioxidutsläpp med 98 procent

Åkers Sweden har funnits sedan 1580-talet och tillverkade då kanoner. Nu tillverkar de valsar som deras kunder använder för att pressa plåt. Plåt som i sin tur används för att till exempel göra bilar. För att tillverka valsarna smälter de järn.

– I dag använder vi skrot, alltså redan använt material, som vi smälter ner för att tillverka våra valsar, säger vd Jörgen Hedström.

Utöver det återanvänder de allt spill från den egna tillverkningen. De använder el i stället för gas för att driva sina smältugnar och andra maskiner. De köper bara grön el och de jobbar ständigt med effektiviseringar. På så sätt har de kunnat kapa sitt koldioxidavtryck med 98 procent mellan åren 2021 och 2022.

– Nästa steg är att byta ut några truckar och en annan maskin så att de drivs av el i stället för gas, då har vi världens första koldioxidfria vals.

Enligt plan ska detta vara verklighet 2026 men Jörgen tror att det kan ske redan 2025.

Samarbetar med förskolan

Ansvar, samarbete och engagemang är värdegrunden som Åkers Sweden bygger sin verksamhet på. Det betyder att de samarbetar med skolor lokalt i Åkers Styckebruk, Strängnäs och Sörmland och att de tar ett globalt ansvar genom att ligga i framkant med att få ner sin koldioxidpåverkan.

– Vi behöver vara en spelare i det lilla samhället, det är härifrån vi rekryterar medarbetare, därför vill vi finnas i skolor på alla nivåer.

Till exempel har de ett samarbete med förskolan i Åkers Styckebruk. Barnen kommer till bruket med skrot som de samlat ihop och får se, på säkert avstånd, hur det smälts ner. De får också se slutresultatet i form av en 50 ton tung vals samtidigt som de bjuds på saft och banan.

Elever i årskurs sex och åtta på Åkersskolan som haft en utveckling i något av teknik- eller fysikämnena får ett stipendium. Det delas ut varje år av Åkers Sweden på en nobellunch på skolan.

– Det är alltså inte den med högst betyg som får stipendium utan den som gjort en personlig resa och utvecklats, säger Jörgen Hedström.

Även på Thomasgymnasiet i Strängnäs delar Åkers Sweden ut diplom och de har ett nära samarbete med Mälardalens universitet.

Ytterligare insatser för hållbar utveckling

Jörgen Hedström har definitivt ett personligt engagemang och driv för en hållbar utveckling av företaget. Inte minst när det gäller ekonomin. Tidigare röda siffror har vänts till svarta och i år beräknas företaget gå 90 miljoner plus.

– Det är viktigt att vi är lönsamma, då kan vi fortsätta ge arbetstillfällen och ge tillbaka till lokalsamhället, säger han.

Han är dock noga med att påpeka att det är hela företaget och alla medarbetare som är drivande och delaktiga i arbetet.

– Det är viktigt att alla inkluderas i alla delar av arbetet. Alla är viktiga och har samma uppdrag även om vi har olika roller i företaget.

Att de 212 medarbetarna mår bra är också en viktig del av företagets hållbara utveckling. Till exempel har de en friskvårdsgrupp, ett gym och arrangerar föreläsningar och gemensamma aktiviteter.

I nästa steg ska de titta på de globala målen för att se var Åkers Sweden kan göra störst skillnad.

­- Vi ska ha kunskap om alla 17 globala målen och de 169 delmålen. Utifrån det kan vi sedan avgöra vad vi kan bidra med för att skapa störst effekt, säger Jörgen Hedström och tillägger:

– Ska du vara ärlig och sann i det du jobbar med måste du jobba med hållbar utveckling, annars är du en bluff.

Jörgen Hedberg

Jörgen Hedström, vd, Åkers Sweden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 september 2023