Klimatvänliga inköp gör skillnad

Strängnäs kommun köper varor och tjänster för över 400 miljoner varje år. Genom krav i upphandlingar kan kommunen påverka såväl miljö och klimat som sociala förhållanden. Men vad är effektivt?

Kommunen upphandlar för över 400 miljoner kronor per år. De största posterna är vårdplatser, byggentreprenader och livsmedel.

– Vi köper in allt från grus till it-system och måste vara uppdaterade och pålästa för att hitta de krav som ger effekt, säger Mats Lange, inköpschef.

Uppföljningen av avtal och de krav kommunen ställer i dem är viktiga för att se att de verkligen efterlevs.

– Att bedriva ett seriöst uppföljningsarbete är det som gör skillnad. Det är en trovärdighetsfråga, även för leverantörerna som också vill att vi ska följa upp avtalen, säger Mats.

Ibland är det kanske att inte köpa som är det mest klimatvänliga.

– Vi behöver tänka utanför boxen och se om det finns andra alternativ, som att hyra eller leasa, köpa begagnat eller lösa behovet på helt andra sätt säger han.

Miljömärkningar ett effektivt krav

500 av de 800 miljarder kronor Sverige upphandlar för årligen inom offentlig sektor är varor från så kallade högriskländer, varav många i Asien. Även Strängnäs kommun handlar därifrån, vilket ibland gör det svårt att känna till hur det ser ut genom hela kedjan. Det är ofta en lång kedja av producenter och leverantörer att hålla reda på innan kontorsstolen eller lövblåsen är hos en medarbetare i Strängnäs kommun.

– Vi vill såklart att de krav vi ställer här sprids genom kedjan och påverkar hela vägen ut, säger Mats Lange.

Ett sätt att säkerställa att det verkligen är så är genom att använda olika märkningar, till exempel KRAV och Fairtrade när det gäller livsmedel och MSC som är en miljömärkning för mat från sjöar och hav. I den senaste upphandlingen av datorer, bildskärmar och annan it-utrustning har kommunen ställt krav på TCO-märkning som ska säkerställa att produkter och produktion är socialt och miljömässigt hållbar.

– När det gäller it-produkter är också arbetsförhållanden en viktig hållbarhetsaspekt och när det gäller klimatet handlar det mycket om att ställa krav på att produkterna är energieffektiva, säger Mats Lange och menar att det gör stor skillnad med tanke på alla kommunens datorer som står på hela dagarna.

– Att använda oss av märkningar innebär att vi får hjälp att kontrollera leverantörerna. Det är ett ganska enkelt medel för att göra skillnad, säger han.

Det gäller dock att inte lita blint på märkningar som inte är utfärdade av en så kallad tredje part, som är oberoende från den som tillverkar varan.

”Tillsammans kan vi nå längre”

På inköpsenheten jobbar sex personer, främst med upphandling. Upphandlingarna göras oftast tillsammans med verksamheterna som ska använda varorna eller tjänsterna. När det gäller kravställningen finns det också fördelar att hitta andra samarbetsparter. Till exempel har kommunerna i 4M, de fyra Mälarstäderna Strängnäs, Enköping, Eskilstuna och Västerås, tagit fram ett gemensamt kravpaket för transporter.

– Tillsammans kan vi nå längre. Är vi fler som ställer krav på fossilfria transporter blir det lättare att påverka leverantörerna att till exempel byta ut sina bilar, säger Mats Lange.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 maj 2023