Museijärnvägen i Mariefred klimatsatsar med solceller

Tage Nordin, Östra Södermanlands järnväg.

Museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg har med stöd från Klimatfond Strängnäs installerat en ny solcellsanläggning som försörjer avfuktningen i en av deras vagnhallar.

Detta är det fjärde projektet som beviljats medel från Klimatfond Strängnäs sedan fonden lanserades i september 2023.

Museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg, ÖSlJ, bedriver trafik med gamla ånglok och vagnar på den smalspåriga järnvägen mellan Mariefred och Taxinge för att visa hur en levande smalspårig järnväg kunde se ut i början av 1900-talet. Utsläppen från själva tågtrafiken kommer av att det är en gammal teknik som bevaras och visas, men till övrig drift satsar de klimatsmart.

Solceller försörjer avfuktningsanläggningen

Den nya solcellsanläggningen ska i första hand försörja avfuktningen i fordonshallen med el.

När solen skiner är vi självförsörjande och tillverkar mer energi än vad vi gör av med, säger Tage Nordin på Östra Södermanlands Järnväg.

Solceller är inte det enda föreningen använder för att energieffektivisera verksamheten och minska sin klimatpåverkan. De har gjort flera klimat- och miljösatsningar de senaste 4-5 åren och bland annat bytt till mer energieffektiv utrustning för uppvärmning och belysning.

– För oss handlar det både om att spara pengar och att göra något bra för miljön, säger Tage Nordin.

Klimatfond Strängnäs – lokala satsningar som minskar utsläppen

Klimatfond Strängnäs är en gemensam satsning från Strängnäs kommunföretag och Solör Bioenergi för att snabba på energi- och klimatomställningen i hela kommunen.

Bidrag kan ges till lokala företag, föreningar och kommunala verksamheter för projekt som minskar klimatpåverkande utsläpp i kommunen och gärna bidrar till lärande, innovation, samarbeten och cirkulära lösningar. Läs mer om de projekt som hittills beviljats medel.

Ansökan om medel ur Klimatfond Strängnäs kan lämnas in när som helst under året men ska lämnas in senast 20 mars för att hanteras under våren, alternativt 20 oktober för att hanteras på hösten. Läs mer och ansök här.

Läs mer om Klimatfond Strängnäs på vår webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 april 2024