Uppmärksamhet leder till samtal

Stina Linse är förste bibliotekarie på biblioteket i Mariefred. Inför romernas nationaldag den 8 april har hon plockat fram böcker med koppling till romerna och deras historia. Det leder tilll samtal med besökarna.

Romerna är en nationell minoritet i Sverige och det betyder bland annat att kommunen ska uppmärksamma deras språk och kultur, något som biblioteken gör regelbundet.

– Vi uppmärksammar som regel ”särskilda dagar”, inte minst de nationella minoriteternas, säger Stina Linse.

Biblioteksbyggnad med historia

Porträtt Stina Linse

Biblioteket i Mariefred ligger sedan 2012 i det gamla rådhuset som byggdes redan 1784. Huset utsågs 2015 till Strängnäs kommuns vackraste byggnad. I de historiska rummen finns allt från barnböcker och skönlitteratur till fackböcker och filmer, lånedatorer och tidningsrum.

Lokalerna används också till annat. I den pampiga rådhussalen på ovanvåningen träffas grupper i olika samtalsserier, en verksamhet som håller på att återupptas efter uppehåll på grund av pandemin. Här hålls även borgerliga vigslar.

– Vi ställer ut kommunala planförslag som är ute på samråd, just nu gäller det ”Gripsholms backar” och i höst kommer det vara både förröstning och vallokal här inne, berättar Stina Linse.

Uppmärksamhet leder till samtal

Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna, bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken.

– På begäran kan vi ofta ha böcker hemma inom några dagar om boken finns inom Strängnäs kommun. Vi kan också beställa från andra bibliotek och från en nationell lånecentral för mångspråkiga media, säger Stina Linse.

För att uppmärksamma romernas nationaldag den 8 april skyltar Mariefreds bibliotek med passande litteratur under veckan. Även Stallarholmens och Åkers bibliotek, liksom Multeum uppmärksammar den nationella minoriteten med skyltning och boktips.

– Skyltningen kan göra att besökarna blir nyfikna på de böcker som lyfts fram men framför allt leder det till samtal och på så sätt bidrar vi till ökad kunskap, säger Stina Linse och berättar att de även kommer att uppmärksamma romernas dag med boktips på Facebook och Instagram.

very big size romani flag illustration

Fakta

Ur kommunens program för arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk:

  • Strängnäs kommun uppmärksammar regelbundet de nationella minoriteternas språk och kultur. De nationella minoritetsgrupperna känner sig inkluderade i det aktivitets- och programutbud som kommunens olika verksamheter erbjuder.
  • Kulturnämnden ansvarar för att de nationella minoriteternas språk ochkultur skyddas och främjas genom bland annat bibliotekets verksamhet, kommunens kulturutbud, samt bidrag och stöd till föreningslivet.

Romernas internationella dag

Romernas internationella dag (nationaldag) firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Romerna har inget ”eget” land utan är splittrade världen över men trots det finns det gemensamma symboler som man enas kring. En av dessa är den romska nationaldagen som firas den 8 april.

Den romska flaggan

Det röda hjulet symboliserar vandringen från Indien samt romernas framåtskridande. Den blå färgen symboliserar himlen (andliga värden) medan den gröna färgen symboliserar jorden.

Källa: minoritet.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2024