Avlösarservice

Avlösarservice fungerar som avlastning för dig som vårdar en person med en funktionsnedsättning i hemmet.

Syftet med avlösarservice är att ge de närstående möjlighet till återhämtning och utföra sysslor utanför det egna hemmet. Närstående kan med hjälp av avlösarservice i hemmet även genomföra utbildning, medverka i behandling som den enskilde inte kan delta i eller få tid att ägna sig åt den enskildes syskon. Det kan även innebära att närstående är kvar i hemmet under tiden avlösaren utför insatsen.

Vem har rätt till avlösning?

Insatsen är behovsprövad vilket innebär att du måste ansöka om insatsen genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL). Insatsen riktar sig till både barn och vuxna.

Hur får man avlösning?

Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via våra e-tjänster.

För att få mer information kan du vända dig till kontaktcenter på 0152-29100. Där kan du också bli hänvisad vidare om du vill göra en ansökan och inte kan använda e-tjänsten nedan.

Får du ett avslag eller delavslag på din ansökan kan du överklaga det till Förvaltningsrätten.

Om du får avlösarservice

Tillsammans med brukare och/eller företrädare upprättas en genomförandeplan som tydliggör hur insatsen ska utföras. Innan introduktion med ny avlösare sker träff så att båda parter känner sig trygga.

Vad kostar det?

Att ha avlösning enligt LSS kostar dig ingenting. Upp till 12 timmar/vecka är det kostnadsfritt enligt SoL.

Vill du bli avlösare?

Som avlösare är du timanställd med avtalsenlig lön. Arbetstiden är varierande, beroende på närståendes behov av avlösning. Är du intresserad av att bli avlösare, kontakta socialtjänsten.

Avlösare omfattas av offentlighets- och sekretesslagen.

Vi begär alltid in registerutdrag innan anställning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 september 2022