Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för ledning och styrning av den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen ansvarar för strategisk utveckling, ekonomisk förvaltning och personalpolitik. Kommunstyrelsen yttrar sig i alla frågor som ska beslutas i kommunfullmäktige samt bevakar att mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat efterlevs inom den kommunala verksamheten.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar 2024

14 februari
27 mars
17 april EXTRA SAMMANTRÄDE
3 maj
5 juni
23 augusti
18 september
9 oktober
6 november
4 december

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Ledamöter och ersättare

Senast uppdaterad: 2024-07-20 02:01

Powered by Troman

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 mars 2024