Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för ledning och styrning av den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen ansvarar för den strategiska utvecklingen, för den ekonomiska förvaltningen och för personalpolitiken. Kommunstyrelsen yttrar sig i alla frågor som ska beslutas i kommunfullmäktige och bevakar att de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om, efterlevs inom den kommunala verksamheten.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar 2019

23 januari
27 februari
27 mars
24 april
29 maj
18 juni
28 augusti
2 oktober
30 oktober
20 november
18 december

Ordförande

Jacob Högfeldt (M)
Telefon: 0705-66 62 22
E-post: jacob.hogfeldt@strangnas.se

1:e vice ordförande

Monica Lindell Rylén (S)
Telefon: 076-495 86 62
E-post: monica.lindellrylen@strangnas.se

2:e vice ordförande

Maria Nerby (C)
Telefon: 073-0474852
E-post: maria.nerby@strangnas.se

Ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare.

Lista över politiker i kommunstyrelsen

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2019
Kommun och politik