Andra webbplatser

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för ledning och styrning av den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen ansvarar för den strategiska utvecklingen, för den ekonomiska förvaltningen och för personalpolitiken. Kommunstyrelsen yttrar sig i alla frågor som ska beslutas i kommunfullmäktige och bevakar att de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om, efterlevs inom den kommunala verksamheten.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar

31 januari
28 februari
28 mars
25 april
30 maj
19 juni
29 augusti
3 oktober
31 oktober
28 november
19 december

Ordförande

Jacob Högfeldt (M)
Telefon: 0705-66 62 22
E-post: jacob.hogfeldt@strangnas.se

1:e vice ordförande

Monica Lindell Rylén (S)
Telefon: 076-495 86 62
E-post: monica.lindellrylen@strangnas.se

2:e vice ordförande

Marianne Andersson (C)
Telefon: 0708-42 92 46
E-post: marianne.politiker.andersson@strangnas.se

Ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare.

Lista över politiker i kommunstyrelsen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2018
Kommun och politik