Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för ledning och styrning av den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen ansvarar för den strategiska utvecklingen, för den ekonomiska förvaltningen och för personalpolitiken. Kommunstyrelsen yttrar sig i alla frågor som ska beslutas i kommunfullmäktige och bevakar att de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om, efterlevs inom den kommunala verksamheten.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar 2022

16 februari
30 mars
27 april
25 maj
22 juni
31 augusti
30 september
26 oktober
23 november
14 december

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Ledamöter och ersättare

Förtroendevalda hos Strängnäs kommun

Kommunstyrelsen

Uppdrag (26 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Högfeldt Jacob m Ordförande 1
Larsson Kenneth m Ledamot 2
Stuart Magnus m Ledamot 3
Lagergren Mikael m Ledamot 4
Härnbro Anders s 1:e v ordförande 5
Fäldt Ingrid s Ledamot 6
Johansson Torbjörn s Ledamot 7
Nerby Maria c 2:e v ordförande 8
Aronsson David v Ledamot 9
De Geer Catharina kd Ledamot 10
Rudengren Jan l Ledamot 11
Karlsson Björn sd Ledamot 12
Hefvelin Linda sd Ledamot 13
Thalén Finné Ewa m Ersättare 14
Landerholm Alice m Ersättare 15
Lönnqvist Tomas m Ersättare 16
Mellgren Bodil s Ersättare 17
Brandel Magnus s Ersättare 18
Andersson Angela s Ersättare 19
Ali Nasra s Ersättare 20
Rundberg Lena c Ersättare 21
Aldrin Walter Tomas kd Ersättare 22
Richthoff Maud sd Ersättare 23
Frejvi Mikael sd Ersättare 24
Bengtsson Ingela mp Ersättare 25
Samuelsson Niclas strp Ersättare 26
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 maj 2022