Rådgivande organ

I Strängnäs kommun finns flera intressegrupper som träffar kommunens politiker för samråd.

De rådgivande organen är rådet för funktionshinderfrågor, rådet för seniorfrågor, klimatrådet och ungdomsrådet. Rådsrepresentanter utses av respektive organisation eller förening vilka har rätt att utse en rådsrepresentant samt en ersättare med närvarorätt.

Råden arbetar självständigt med aktuella frågor mellan sammanträden och får vid behov utse fokusgrupper.

Råden är underställda kommunstyrelsen som utser en tjänsteperson att fungera som rådets sekreterare. Sekreteraren tillhandahåller administrativ service som exempelvis kallelser, utskick och minnesanteckningar.

Ordförande och vice ordförande i rådet utses av och bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.

Råden sammanträder minst fyra gånger per år.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 december 2022